Valitaanko pätevä vai nainen?

Tasa-arvoa pidetään tärkeänä tekniikan alojen työpaikoilla, mutta sen eteen ei kuitenkaan välttämättä olla valmiita mihinkään toimenpiteisiin. Tekniikan akateemiset TEKin toteuttaman tutkimuksen mukaan sukupuolen merkitystä vähättelevät asenteet ja vallitseva maskuliininen kulttuuri muodostavat merkittävän esteen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle tekniikan aloilla. Naisten asema ei parane ilman muutoksia työpaikoilla.

Tietoa

Perhevapaat ovat edelleen tasa-arvon ongelmakohta

Perhevapaat jakautuvat edelleen epätasaisesti miesten ja naisten kesken. Tämä selviää Tekniikan akateemisten vuoden 2018 työmarkkinatutkimuksen yhteydessä toteutetussa perhevapaakyselyssä, johon vastasi 5855 TEKin alle 50-vuotiasta jäsentä. Vastaajat työskentelevät asiantuntija- tai johtotehtävissä.  Kyselyn mukaan vain noin puolet tekniikan alalla työskentelevistä isistä piti enemmän kuin

Lue lisää ›
Tietoa

Asiantuntija sukupuolesta riippumatta

Naisena tekniikan alalla työskentelevälle ja opiskelevalle on tärkeää tulla kohdelluksi yksilönä ja oman alansa asiantuntijana – ei pelkästään sukupuolensa edustajana. NAU-hankkeessa haastateltiin kuutta hiljattain tekniikan alalta Aalto-yliopistosta valmistunutta alumnia ja

Lue lisää ›
Tietoa

Rekrytoitaessa on tilaisuus valita nainen johtajaksi

Naiset eivät etene tekniikan alalla johtotehtäviin yhtä usein kuin miehet. Kolmannes tekniikan alan asiantuntijatehtävissä työskenteleviä on naisia, mutta heidän osuutensa pienenee johdonmukaisesti, mitä ylemmäksi uraportaita kiivetään. Keskijohdossa työskentelevistä joka viides

Lue lisää ›
Tietoa

Palkkaerot pienenevät, mutta eivät häviä

Vähättelevät asenteet näkyvät palkkaerona Diversiteetti tekniikan alalla -tutkimuksen mukaan sukupuolen merkitystä vähättelevät asenteet ja vallitseva maskuliininen kulttuuri estävät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tekniikan aloilla. Naisten pienempi palkka samasta työstä on

Lue lisää ›