Alumniwebinaari

Alumniwebinaarin tarkoitus on yhdistää korkeakoulun alumneja ja nykyisiä opiskelijoita keskustelemaan yhdessä tasa-arvon teemasta.

Urapaja tasa-arvoisesta työelämästä

Urapaja tasa-arvoisesta työelämästä on keskusteluun painottuva uraohjauksellinen vertaistyöpaja korkeakouluopiskelijoille, joita kiinnostaa keskustella tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemoista.

Mentorointiohjelma tekniikan alojen opiskelijoille

Tekniikan alojen opiskelijoille suunnatun mentorointiohjelman tarkoituksena on tukea korkeakoulutettujen urapolkuja yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä purkaa työmarkkinoiden vertikaalista sukupuolisegregaatiota.

Doctoral Maze -korttipeli

Doctoral Maze -korttipeli kuvaa jatko-opintoihin ja yleisesti akateemiseen urapolkuun liittyviä haasteita ja mahdollisia tukitoimia niiden ratkaisemiseksi.

Diversity Nuggets -videot

Diversity Nuggets -videot ovat lyhyitä animaatioita, jotka avaavat keskeisiä yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä käsitteitä. Videoita voi käyttää joko kokonaisuutena tai yksittäin osana erilaisia koulutusmateriaaleja.