Turvallisempi tila ja vuorovaikutus

Turvallisempi tila ja vuorovaikutus -työkalut auttavat luomaan ryhmätilanteisiin ilmapiirin, jossa osallistujat uskaltavat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

Yhdenvertaiset -podcast

Tässä podcast-sarjassa keskustellaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä opiskelua ja työelämää koskevista laeista ja säännöistä.

Rekrytointia koskeva lainsäädäntö

Tietopakettiin on koottu rekrytointia koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö. Rekrytointeja tekevä työnantaja tai rekrytointiin osallistuvat henkilökunnan jäsenet voivat paketin avulla tarkistaa, että ovat huomioineen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä koskevat velvoitteet ja syrjinnän kiellot.