Diversity Nuggets -videot

Diversity Nuggets -videot ovat lyhyitä animaatioita, jotka avaavat keskeisiä yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä käsitteitä. Videoita voi käyttää joko kokonaisuutena tai yksittäin osana erilaisia koulutusmateriaaleja.

Turvallisempi tila ja vuorovaikutus

Turvallisempi tila ja vuorovaikutus -työkalut auttavat luomaan ryhmätilanteisiin ilmapiirin, jossa osallistujat uskaltavat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

Yhdenvertaiset -podcast

Tässä podcast-sarjassa keskustellaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä opiskelua ja työelämää koskevista laeista ja säännöistä.