Tietoa ja työkaluja

Valitse alta kategoriat, joilla haluat suodattaa artikkeleita:

Tasa-arvon haasteet

Naisten ja miesten työt

Nau-hankkeen tutkijat analysoivat Vipusen kansallisen tilastoaineiston avulla, millaisia töitä Suomessa tekniikan alalle korkeakoulutetut miehet ja naiset tekivät vuonna 2017. Selvisi seuraavaa: naiset tekevät miehiä vähemmän teknisen ytimen tehtäviä kuten tuotekehitys-

Lue lisää ›
Inklusiivinen kulttuuri

Inklusiivisen johtajuuden kuusi tärkeintä piirrettä

D&I, diversity & inclusion -teemat ja erityisesti inklusiivisuus ovat suomalaisissa yrityksissä yhä suositumpi puheenaihe. Kun sanoista siirrytään tekoihin, inklusiivisuustavoitteiden jalkauttaminen kulminoituu oleellisesti organisaatioiden esihenkilöihin, jotka toimivat linkkinä yrityksen tavoitteiden ja

Lue lisää ›
Inklusiivinen kulttuuri

“I’m already inclusive” – Not with that attitude!

Characteristics of inclusive leadership – and differences in awareness and attitudes Diversity is a popular buzzword in corporate communications and is often associated with a range of too-good-to-be-true benefits, such as enhanced creativity, performance and competitiveness. However, diversity alone

Lue lisää ›
Inklusiivinen kulttuuri

Inkluusio, asennekysymys

Yritysten diversiteetti- ja yhdenvertaisuustavoitteet herättävät usein vahvoja reaktioita ja jopa vastustusta, esimerkiksi rekrytointikiintiöiden tapauksessa. Työntekijöiden diversiteetti – ja inkluusioteemojen (D&I) tuntemus sekä niihin asennoituminen ovatkin väistämättä avainroolissa yhdenvertaisuustavoitteiden jalkauttamisessa organisaatioissa.

Lue lisää ›
Tukea uralle

Laurean selvitys: urapolut ja sukupuoli

Vaikka naisten asemassa työmarkkinoilla on tapahtunut edistymistä ja naisilla on mahdollisuus edetä urallaan, sukupuoli määrittää  silti vielä tänäkin päivänä valmistuvan opiskelijan urapolkuja.   Tasa-arvoisesti uralle NAU! –hankkeessa teimme Laurea ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden opiskelijoille kyselytutkimuksen, jossa kartoitimme

Lue lisää ›