Hankkeen kuulumisia

NAU! -hanke esillä Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumissa

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi kokoaa vuosittain yhteen merkittävän joukon johtajia, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja tasa-arvoasiantuntijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin 2020–2022 puheenjohtaja toimii presidentti Tarja Halonen.

Lokakuussa Helsingissä pidetyssä foorumissa teemana oli media ja viestintä, erityisesti tasa-arvotyön edistäjänä. NAU! -hankkeelta pyydettiin puheenvuoroa sukupuolisensitiiviseen viestintään liittyen. Erikoissuunnittelija Liisa Marttila (TAMK) avasi hankkeen huomioita ja kehittämisehdotuksia teemalla Koodaajaneromiehen myytti hidastaa tekniikan alan monimuotoistumista – korkeakoulujen viestinnän haasteet.

Korkeakoulujen viestinnän yhtenä tehtävänä on avata nuorten – ja miksei aikuistenkin – mahdollisuushorisonttia. Ikä, sukupuoli tai kulttuurinen tausta eivät saa olla esteenä tai edes hidasteena opiskelijan oman osaamispotentiaalin tai ammatillisten kiinnostusten toteuttamiselle, Marttila toteaa.

– Korkeakoulujen virallisten viestintäkanavien ohella jokainen meistä, korkeakoulun työntekijöistä, kertoo päivittäin omin sanoin, teoin ja kuvin siitä, mikä opinnoissa ja työelämässä on mahdollista ja mikä toivottavaa.

Foorumin organisoi Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke, joka edistää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.