Työkaluja

Valitse alta hakusanat, joilla haluat suodattaa artikkeleita.

Käyttäjäryhmät

Alumniwebinaari

Alumniwebinaarin tarkoitus on yhdistää korkeakoulun alumneja ja nykyisiä opiskelijoita keskustelemaan yhdessä tasa-arvon teemasta.

Urapaja tasa-arvoisesta työelämästä

Urapaja tasa-arvoisesta työelämästä on keskusteluun painottuva uraohjauksellinen vertaistyöpaja korkeakouluopiskelijoille, joita kiinnostaa keskustella tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemoista.

Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoksi

”Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoiksi” on kuvaus opiskelijaryhmän opetuskerran toteuttamisesta. Soveltuva opiskelijakohderyhmä on tekniikan alan opiskelijat. Opetuskerran toteutus sopii esimerkiksi työelämätaitoihin tai urasuunnitteluun keskittyvällä opintojaksolla.

Mentorointiohjelma tekniikan alojen opiskelijoille

Tekniikan alojen opiskelijoille suunnatun mentorointiohjelman tarkoituksena on tukea korkeakoulutettujen urapolkuja yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä purkaa työmarkkinoiden vertikaalista sukupuolisegregaatiota.

Doctoral Maze -korttipeli

Doctoral Maze -korttipeli kuvaa jatko-opintoihin ja yleisesti akateemiseen urapolkuun liittyviä haasteita ja mahdollisia tukitoimia niiden ratkaisemiseksi.

Diversity Nuggets -videot

Diversity Nuggets -videot ovat lyhyitä animaatioita, jotka avaavat keskeisiä yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä käsitteitä. Videoita voi käyttää joko kokonaisuutena tai yksittäin osana erilaisia koulutusmateriaaleja.

Turvallisempi tila ja vuorovaikutus

Turvallisempi tila ja vuorovaikutus -työkalut auttavat luomaan ryhmätilanteisiin ilmapiirin, jossa osallistujat uskaltavat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan.