Työkaluja

Valitse alta hakusanat, joilla haluat suodattaa artikkeleita.

Käyttäjäryhmät

Alumnipodcastit

Tässä podcast-sarjassa keskustellaan Oulun ammattikorkeakoulun alumnien kanssa heidän koulutus- ja työpoluistaan sekä osittain ainokaisuudestaan alalla.

Yhdenvertaiset -podcast

Tässä podcast-sarjassa keskustellaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä opiskelua ja työelämää koskevista laeista ja säännöistä.

UBT-koulutus korkeakouluun

Tämän mallin pohjalta voit muokata omaan korkeakouluyhteisöösi soveltuvan, tiedostamattomia vääristymiä käsittelevän UBT-koulutuksen.

Segregaatiosuunnistus

Segregaatiosuunnistus on mm. tasa-arvokoulutuksiin soveltuva toiminnallinen aktiviteetti, jonka avulla voidaan herätellä osallistujien huomioita ja ajatuksia eriarvoisuutta tuottavista rakenteista ja tiedostamattomista vääristymistä (unconscious bias).

Rekrytointia koskeva lainsäädäntö

Tietopakettiin on koottu rekrytointia koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö. Rekrytointeja tekevä työnantaja tai rekrytointiin osallistuvat henkilökunnan jäsenet voivat paketin avulla tarkistaa, että ovat huomioineen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä koskevat velvoitteet ja syrjinnän kiellot.

Opintojaksosuunnistus

Opintojaksosuunnistuksen tavoitteena on tarkastella omia opintojaksoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmista. 

Urakompassi

Urakompassi on tekniikan ja kaupan alojen naisopiskelijoille suunnattu pienryhmäohjauskokonaisuus, jonka keskiössä on oman urasuunnan pohtiminen.

Mentorointiopas

Mentorointiopas on laadittu tekniikan alojen mentorointiohjelman tueksi ja sitä voivat käyttää niin ohjelmaan osallistuvat aktorit ja mentorit kuin ohjelman organisoinnista vastaavat henkilötkin.

Sarjakuvat opintojen ja uran sukupuolittumisesta

Tekniikan alan opintojen ja uran sukupuolittumiseen liittyviä sarjakuvia voi käyttää monipuolisesti erilaisissa tekniikan alan opiskelijoille ja opettajille suunnatuissa esityksissä, koulutuksissa ja materiaaleissa.

Sanastoja

Tälle sivulle on koottu erilaisia sanastoja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi.