Tasa-arvoisesti uralle

Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoksi

Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoksi

Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoksi -työkalu on muotoiltu alun perin OAMKissa laaditun Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -työpajan pohjalta, joka on esitetty tällä sivusoilla omana työkalunaan.

”Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoiksi” on kuvaus opiskelijaryhmän opetuskerran toteuttamisesta. Soveltuva opiskelijakohderyhmä on tekniikan alan opiskelijat. Opetuskerran toteutus sopii esimerkiksi työelämätaitoihin tai urasuunnitteluun keskittyvällä opintojaksolla.

Syntyhistoria

Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoksi -työkalu on muotoiltu Tampereen ammattikorkeakoulussa NAU!-hankkeen aikana vuonna 2022, ja sen pohjana on käytetty alunperin OAMKissa laadittua ja testattua Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -työpajan kuvausta.

Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoksi -työkalu on laadittu käytettäväksi opiskelijaryhmien ohjaustilanteissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheista keskustelemiseen. Työkalu soveltuu käytettäväksi laajasti tekniikan alalla eri asteisissa koulutuksissa ja opiskelijan työelämätaitojen ja urasuunnittelun tukena.

Käyttö

Liitteenä oleva powerpoint-materiaali on tarkoitettu ohjeelliseksi ja esimerkkinä siitä, miten tasa-arvon toteutumisen nykytilaan ja yhdenvertaisuuden merkitykseen voidaan yhteisöllisesti tutustua sekä opiskelijoiden omaa kokemusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta pienryhmissä käsitellä.

Materiaalin ensimmäinen tilastollinen osio on tarkoitettu aiheeseen herätteleväksi ja epätasa-arvoisen työelämän todentamiseksi. Materiaalissa on esitetty tekniikan alan nais- ja miesopiskelijoiden suhdelukuja sekä tilastotietoa naisten ja miesten välisistä palkka- ja toimiasemaeroista. Tilastojen avulla voi esittää yhteistä keskustelua herätteleviä kysymyksiä opiskelijoille siitä, mistä he ajattelevat erojen johtuvan. Keskimmäisessä osiossa on kerrottu tutkittua tietoa yhdenvertaisuudesta sekä yhdenvertaisuuslaista. Kolmannessa osiossa on kuvattu harjoituksen kulku ja sen yhteydessä keskustellut teemat. Materiaalin kolmannessa osiossa on hyödynnetty työkalua: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -työpaja.

Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoksi -työkalua saa käyttää CC-BY-SA -periaatteiden mukaisesti. Materiaalia käytettäessä edellytetään, että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät sisällössä tai lähdeviitetiedoissa.  

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua