Tasa-arvoisesti uralle

Polkuni päätöksentekijänä: reflektioharjoitus

Polkuni päätöksentekijänä: reflektioharjoitus

Polkuni päätöstentekijänä -reflektioharjoituksen materiaalina on video, joka ohjaa opiskelijoita pohtimaan erilaisten tekijöiden merkitystä päätöstensä taustalla. Ohjaajat voivat jakaa videon itseopiskelumateriaaliksi tai käyttää sitä ryhmämuotoisessa ohjauksessa yhteistä pohdintaa ja keskustelua virittämään.

Syntyhistoria

Harjoituksen ja siihen kuuluvan videon on toteuttanut Annika Palomäki Tampereen yliopistossa NAU!-hankkeessa kehitetyn Uradeitti-keskusteluharjoituksen pohjalta. Siinä tarkoituksena on pohtia erilaisia asioita, joilla on voinut olla vaikutusta opiskelijan aiemmin tekemiin valintoihin. Harjoituksen pohjana on hyödynnetty systeemiteoreettista lähestymistapaa uraohjaukseen ja Urapolulla-sivustoa.

Harjoitusvideo laadittiin osaksi Tampereen yliopiston uraohjaajien kokoamaa urasuunnittelun itseopiskelumateriaalia sekä suomen- että englanninkielisille Moodle-alueille.

Käyttö

Videolla on lyhyt alustus viiteen teemaan ja kysymyksiä pohdittavaksi. Teemat ovat opiskelualan valinta, päätöksenteko ennen opiskelua, muiden ihmisten vaikutus valintoihin, päätösten herättämät tunteet sekä sukupuolen merkitys uraan liittyvissä valinnoissa.

Videota voi jakaa vapaasti opiskelijoille itseopiskelumateriaaliksi tai käyttää ryhmämuotoisessa ohjauksessa CC-BY-SA -periaatteiden mukaisesti niin, että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status käyvät ilmi. Myös videon pohjalla olevaa Uradeitti-materiaalia saa käyttää ja muokata samoin periaattein.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua

Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoksi

”Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoiksi” on kuvaus opiskelijaryhmän opetuskerran toteuttamisesta. Soveltuva opiskelijakohderyhmä on tekniikan alan opiskelijat. Opetuskerran toteutus sopii esimerkiksi työelämätaitoihin tai urasuunnitteluun keskittyvällä opintojaksolla.

Lue lisää ›