Tapahtumat

Näkymät navigointi

Tapahtuma Views Navigation

Tänään

Viimeiset menneet Tapahtumat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma pähkinänkuoressa

verkkotapahtuma Zoom-ympäristössä

  Tasa-arvolaki määrittelee korkeakoulujen tasa-arvosuunnittelun ja -työn tavoitteita sekä velvoittaa organisaatiot mittaamaan, seuraamaan ja raportoimaan tasa-arvon toteutumisesta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioidaan niin tutkimus- ja TKI-rahoituksen kriteeristössä, mm. Horizon Europe ja Suomen Akatemia, kuin KARVIn auditoinneissakin. Mitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma pitää sisällään ja mihin se korkeakoulun velvoittaa? Mikä on GEP ja miten se huomioidaan EU:n rahoituspäätöksissä? ... Lue lisää

Sukupuolitietoisen ohjauksen parhaat käytännöt

verkkotapahtuma Zoom-ympäristössä

Miten opiskelijoiden tasa-arvoa on edistetty korkeakoulujen opetus- ja ohjaustyössä?   Koulutuksen materiaalit: Tasa-arvonäkökulma TAMKin tekniikan alan ohjausmallissa 23.11.2021 Ohjauksen parhaat käytännöt 231121 Hynynen.2021 NAU!_Leinonen   Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan sukupuolitietoisen ... Lue lisää

Tasa-arvo opetus- ja ohjaustyössä

verkkotapahtuma Zoom-ympäristössä

Tasa-arvo on valmis - vai onko? Tule kuulemaan TAU:ssa ja TAMKissa tehtyjen selvitysten tuloksia sekä keskustelemaan ja ideoimaan sitä, miten meistä jokainen voi edistää opiskelijoiden tasa-arvoista kohtelua omassa opetus- ja ohjaustyössään. Erityisenä fokuksena ovat tekniikan alat, mutta kaikki tasa-arvoisemmasta ohjauksesta ja opetuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita!   Ohjelma ja ilmoittautuminen: NAU_keskustelusarja_210921