Tapahtumat

Näkymät navigointi

Tapahtuma Views Navigation

Tänään

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma – strategiasta korkeakoulujen käytäntöihin

verkkotapahtuma Zoom-ympäristössä

Tasa-arvolaki määrittelee korkeakoulujen tasa-arvosuunnittelun ja -työn tavoitteita sekä velvoittaa organisaatiot mittaamaan, seuraamaan ja raportoimaan tasa-arvon toteutumisesta niin opetuksessa, tutkimuksessa kuin henkilöstöpolitiikassaankin. Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jalkautuneet strategiateksteistä eri korkeakoulujen käytännön toimintaan (erityisesti tutkimus, opetus ja sisäinen kehittäminen)? Miten niiden toteutumista voi arvioida ja tukea?   Tilaisuuden kohderyhmänä ovat korkeakoulujen ... Lue lisää

Mentoriksi Helsinki Female Tech Founder Frontrunners -mentorointiohjelmaan

Non-profit teknologiayhteisö Tech Nordic Advocates (TNA) ja Helsingin kaupunki ovat lanseeranneet Helsinki Female Tech Founder Frontrunners -mentorointiohjelman teknologia-alan yrittäjyydestä kiinnostuneille sekä juuri yrityksen aloittaneille naisille. Ensimmäiseen ryhmään on valittu 20 osallistujaa. Ohjelmaan etsitään parhaillaan mentoreita. Ohjelma alkaa maaliskuun alussa ja kestää noin kuusi kuukautta. Mentoreiden toivotaan antavan aikaansa noin viisi tuntia kuussa. Lisätietoja ohjelmasta ja ... Lue lisää

An introduction on how to support a more inclusive university culture

verkkotapahtuma Zoom-ympäristössä

This webinar is one of the three-part series of lectures, which will encourage participants to critical self-reflection and deepen understanding of whiteness, anti-racism, and gender and sexual norms at the university. The participants will gain tools on how to support a more inclusive work culture.

Miten saisimme naisia teknologiaopintojen pariin? Vastaa kyselyyn!

Teknologia muuttaa maailmaa - miten saisimme enemmän naisia teknologiaopintojen pariin? Teknologiaa opiskelevat naiset - jakakaa ajatuksenne vastaamalla kyselyyn - mielipiteenne ovat tärkeitä! Teknologia on kaikkialla ja sillä on merkittävä rooli ihmiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemisessa. Teknologiaopintojen pariin hakeutuu kuitenkin edelleen vain vähän naisia. Miksi näin on ja mitä pitäisi tehdä, jotta tämä muuttuisi? Näihin kysymyksiin Mimmit ... Lue lisää

Miksi tästä tarvitsee enää edes puhua?

Webinaari tasa-arvostaja yhdenvertaisuudesta opiskelijoille ja opettajille; kaikille joita tasa-arvokysymykset kiinnostavat, mutta myös niille, joita ne eivät kiinnosta. Tapahtuma on osa NAU! Naiset tasa-arvoisesti uralle-ESR-hanketta. Tervetuloa!   Ohjelma 13:00-13.10 Tervetuloa, webinaarinavaus Pauliina Nurkka, johtaja, Laurea 13.10-13.40 ”Opiskelija, harjoittelu ja yhdenvertaisuus” Maria Normann, lehtori, Laurea 13.40-14.10 ”Sanomattakin selvää? Tiedostamattomat vääristymät ja ajatusvinoumat työelämän tasa-arvon esteinä” Johanna Naukkarinen, ... Lue lisää

“I think people of all genders and sexualities feel welcome at our university…” – an introduction on heteronormativity in the workplace

verkkotapahtuma Zoom-ympäristössä

This webinar is one of the three-part series of lectures, which will encourage participants to critical self-reflection and deepen understanding of whiteness, anti-racism, and gender and sexual norms at the university. The participants will gain tools on how to support a more inclusive work culture.

Surviving your career path

Deloitte-sali, U119 Otakaari 1, Espoo, Suomi

Hei Aalto-yliopiston alumni ja opiskelija! Etsimme sinua mukaan Aalto-yliopiston tilaisuuteen Surviving your career path. Kyseessä on learning cafe -tilaisuus, jossa keskustellaan koetuista pulmista, saadusta tuesta ja tehdyistä ratkaisuista teemoihin: Yrittäjyys ja johtajuus urapolkuna Yrittäjä- ja johtajamyytit ovat usein kuvia maskuliinisista sankareista. Miten naisena löydän itseäni kiinnostavia, arvojani ja intohimoani vastaavia urapolkuja yrittäjänä tai johtajana? Vähemmistössä ... Lue lisää

Tasa-arvoa tekniikkaan -seminaari

Tampereen ammattikorkeakoulun juhlasali Kuntokatu 3, Tampere, Suomi

Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa. Naiset suuntautuvat opetus- ja hoiva-aloille, miehet tekniikkaan ja logistiikkaan. Alojen sisällä epätasa-arvo näkyy naisten ja miesten sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, palkkaepätasa-arvona sekä eriytyvänä urakehityksenä. Tasa-arvoa tekniikkaan -seminaarissa kuullaan miksi naisia tarvitaan lisää tekniikan alalle ja pohditaan, keitä tekniikka kiinnostaa ja miksi. Lisäksi käydään läpi Naistech- ja Naiset tasa-arvoisesti uralle – ... Lue lisää

Työkaluja tasa-arvon edistämiseen korkeakouluissa

verkkotapahtuma Zoom-ympäristössä

Tule saamaan vinkkejä tasa-arvoteemojen ja sukupuolitietoisen toiminnan tuomisesta opetukseen ja ohjauksen. Tilaisuudessa esitellään Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston NAU!-hankkeissa kehitettyjä työkaluja ja keskustellaan tasa-arvon edistämisestä korkeakouluissa. Teemoina ovat muun muassa sukupuolitietoinen ohjaus, turvallisemman tilan periaatteet sekä mentorointiohjelman ja työelämävalmiuksia tarjoavan opintojakson toteuttaminen tasa-arvoteema integroiden. Tilaisuuteen ovat tervetulleita opetus- ja tutkimushenkilökunta, muu henkilökunta, opiskelijat ja jatko-opiskelijat. ... Lue lisää

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen korkeakoulupedagogiikka

Verkkotapahtuma

Webinaari on osa korkeakoulupedagogiikan webinaarisarjaa. Mitkä ovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden haasteet korkeakoulutuksessa?  Miten yhdenvertaisuus toteutuu tänään korkeakouluopiskelijoiden arvioimana? Mitä sinä korkeakouluopettajana, -asiantuntijana ja -opiskelijana voit tehdä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi? Näistä kysymyksistä voit kuulla ja keskustella webinaarissa. Ohjelma 9.00  Tervetuloa Katja Komulainen, vararehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 9.20 Ajankohtaista yhdenvertaisuudesta korkeakoulussa, alustus ja keskustelua Eija Tuominen, Dr.(Tech.), ... Lue lisää