Tapahtumat

Näkymät navigointi

Tapahtuma Views Navigation

Tänään

Sukupuolitietoisen ohjauksen parhaat käytännöt

verkkotapahtuma Zoom-ympäristössä

Miten opiskelijoiden tasa-arvoa on edistetty korkeakoulujen opetus- ja ohjaustyössä?   Koulutuksen materiaalit: Tasa-arvonäkökulma TAMKin tekniikan alan ohjausmallissa 23.11.2021 Ohjauksen parhaat käytännöt 231121 Hynynen.2021 NAU!_Leinonen   Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan sukupuolitietoisen opetus- ja uraohjaustyön parhaista ja kehitteillä olevista käytännöistä korkeakouluissa. Tilaisuuden ohjelmassa on käytäntöjä ja malleja esitteleviä alustuksia, joita seuraa yhteiskehittävät keskustelutuokiot. Ohjelma: 13.00 Tervetuloa! 13.10 Tasavertaisempaa uraohjausta kehittämässä ... Lue lisää

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma pähkinänkuoressa

verkkotapahtuma Zoom-ympäristössä

  Tasa-arvolaki määrittelee korkeakoulujen tasa-arvosuunnittelun ja -työn tavoitteita sekä velvoittaa organisaatiot mittaamaan, seuraamaan ja raportoimaan tasa-arvon toteutumisesta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioidaan niin tutkimus- ja TKI-rahoituksen kriteeristössä, mm. Horizon Europe ja Suomen Akatemia, kuin KARVIn auditoinneissakin. Mitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma pitää sisällään ja mihin se korkeakoulun velvoittaa? Mikä on GEP ja miten se huomioidaan EU:n rahoituspäätöksissä? ... Lue lisää

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma – strategiasta korkeakoulujen käytäntöihin

verkkotapahtuma Zoom-ympäristössä

Tasa-arvolaki määrittelee korkeakoulujen tasa-arvosuunnittelun ja -työn tavoitteita sekä velvoittaa organisaatiot mittaamaan, seuraamaan ja raportoimaan tasa-arvon toteutumisesta niin opetuksessa, tutkimuksessa kuin henkilöstöpolitiikassaankin. Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jalkautuneet strategiateksteistä eri korkeakoulujen käytännön toimintaan (erityisesti tutkimus, opetus ja sisäinen kehittäminen)? Miten niiden toteutumista voi arvioida ja tukea?   Tilaisuuden kohderyhmänä ovat korkeakoulujen ... Lue lisää

Mentoriksi Helsinki Female Tech Founder Frontrunners -mentorointiohjelmaan

Non-profit teknologiayhteisö Tech Nordic Advocates (TNA) ja Helsingin kaupunki ovat lanseeranneet Helsinki Female Tech Founder Frontrunners -mentorointiohjelman teknologia-alan yrittäjyydestä kiinnostuneille sekä juuri yrityksen aloittaneille naisille. Ensimmäiseen ryhmään on valittu 20 osallistujaa. Ohjelmaan etsitään parhaillaan mentoreita. Ohjelma alkaa maaliskuun alussa ja kestää noin kuusi kuukautta. Mentoreiden toivotaan antavan aikaansa noin viisi tuntia kuussa. Lisätietoja ohjelmasta ja ... Lue lisää

An introduction on how to support a more inclusive university culture

verkkotapahtuma Zoom-ympäristössä

This webinar is one of the three-part series of lectures, which will encourage participants to critical self-reflection and deepen understanding of whiteness, anti-racism, and gender and sexual norms at the university. The participants will gain tools on how to support a more inclusive work culture.

Miten saisimme naisia teknologiaopintojen pariin? Vastaa kyselyyn!

Teknologia muuttaa maailmaa - miten saisimme enemmän naisia teknologiaopintojen pariin? Teknologiaa opiskelevat naiset - jakakaa ajatuksenne vastaamalla kyselyyn - mielipiteenne ovat tärkeitä! Teknologia on kaikkialla ja sillä on merkittävä rooli ihmiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemisessa. Teknologiaopintojen pariin hakeutuu kuitenkin edelleen vain vähän naisia. Miksi näin on ja mitä pitäisi tehdä, jotta tämä muuttuisi? Näihin kysymyksiin Mimmit ... Lue lisää

Miksi tästä tarvitsee enää edes puhua?

Webinaari tasa-arvostaja yhdenvertaisuudesta opiskelijoille ja opettajille; kaikille joita tasa-arvokysymykset kiinnostavat, mutta myös niille, joita ne eivät kiinnosta. Tapahtuma on osa NAU! Naiset tasa-arvoisesti uralle-ESR-hanketta. Tervetuloa!   Ohjelma 13:00-13.10 Tervetuloa, webinaarinavaus Pauliina Nurkka, johtaja, Laurea 13.10-13.40 ”Opiskelija, harjoittelu ja yhdenvertaisuus” Maria Normann, lehtori, Laurea 13.40-14.10 ”Sanomattakin selvää? Tiedostamattomat vääristymät ja ajatusvinoumat työelämän tasa-arvon esteinä” Johanna Naukkarinen, ... Lue lisää

“I think people of all genders and sexualities feel welcome at our university…” – an introduction on heteronormativity in the workplace

verkkotapahtuma Zoom-ympäristössä

This webinar is one of the three-part series of lectures, which will encourage participants to critical self-reflection and deepen understanding of whiteness, anti-racism, and gender and sexual norms at the university. The participants will gain tools on how to support a more inclusive work culture.

Surviving your career path

Deloitte-sali, U119 Otakaari 1, Espoo

Hei Aalto-yliopiston alumni ja opiskelija! Etsimme sinua mukaan Aalto-yliopiston tilaisuuteen Surviving your career path. Kyseessä on learning cafe -tilaisuus, jossa keskustellaan koetuista pulmista, saadusta tuesta ja tehdyistä ratkaisuista teemoihin: Yrittäjyys ja johtajuus urapolkuna Yrittäjä- ja johtajamyytit ovat usein kuvia maskuliinisista sankareista. Miten naisena löydän itseäni kiinnostavia, arvojani ja intohimoani vastaavia urapolkuja yrittäjänä tai johtajana? Vähemmistössä ... Lue lisää

Tasa-arvoa tekniikkaan -seminaari

Tampereen ammattikorkeakoulun juhlasali Kuntokatu 3, Tampere

Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa. Naiset suuntautuvat opetus- ja hoiva-aloille, miehet tekniikkaan ja logistiikkaan. Alojen sisällä epätasa-arvo näkyy naisten ja miesten sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, palkkaepätasa-arvona sekä eriytyvänä urakehityksenä. Tasa-arvoa tekniikkaan -seminaarissa kuullaan miksi naisia tarvitaan lisää tekniikan alalle ja pohditaan, keitä tekniikka kiinnostaa ja miksi. Lisäksi käydään läpi Naistech- ja Naiset tasa-arvoisesti uralle – ... Lue lisää