Tasa-arvo avainlukuina

Tekniikan alan koulutuksen aloittaneiden naisten osuus Pohjoismaissa

0 %
Suomi
0 %
Ruotsi
0 %
Tanska
0 %
Norja
0 %
Islanti

Ei-teknisissä tehtävissä työskentelevät DI-koulutetut

IT-alan DI-koulutuksen saaneista naisista 31 % työskentelee ei-teknisissä tehtävissä, esimerkiksi hallinnollisissa tehtävissä tai myynnissä. Miehillä vastaava luku on 18 %.

Osuus DI-koulutuksen saaneista naisista
31%
Osuus DI-koulutuksen saaneista miehistä
18%

Palkat

Tekniikan alan korkeakoulutettujen naisten mediaanipalkka on 89 prosenttia miesten mediaanipalkasta, kun tarkastellaan kaikkia kokopäivätyössä olleita vastaajia.

No Data Found

Johtajien osuus

Tekniikan alan asiantuntijoista naisia

31 %

Tekniikan alan ylimmässä johdossa naisten osuus

11 %

Lähde: TEKin työmarkkinatutkimus 2018, pätevä vai nainen

Vakituiset työsuhteet

Tekniikan alalla alle 40-vuotiailla naisilla määräaikaiset työsuhteet ovat kaksi kertaa yleisempiä kuin miehillä.

Yhdenvertaisuus

20 % naisista oli sitä mieltä, että ihmisiä ei kohdella tasapuolisesti sukupuolesta (ml. sukupuolivähemmistöt) riippumatta.

24 % naisista oli sitä mieltä, että eri sukupuolilla (ml. sukupuolivähemmistöt) ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä urallaan.

24 % naisista oli sitä mieltä, että työyhteisössä esiintyy sopimatonta huumoria liittyen esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, etniseen taustaan tai luonteenpiirteisiin.

Lähde: TEK yhdenvertaisuuskysely 2020
https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tutkimukset/yhdenvertaisuus-tyoelamassa.
Muunsukupuolisten vastaajien tuloksia ei raportoida ryhmän pienen koon takia.

Sukupuoli vaikuttaa tulevaisuuteen

Aalto-yliopiston opiskelijakyselyyn vastanneista naisista 40% muunsukupuolisista 88% on huolestuneita siitä, miten sukupuoli vaikuttaa heidän työnhakuunsa.

Lähde: Aalto-yliopiston toteuttama selvitys, https://tasaarvoisestiuralle.fi/sukupuolittuneet-opiskelukaytannot/