Tasa-arvoisesti uralle

Tervetuloa Tasa-arvoisesti uralle -sivustolle! Kokoamme sivuille tietoa ja keskustelua sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä ilmiöistä ja työkaluja yhdenvertaisemman korkeakoulukentän ja työelämän rakentamiseen. Sivusto tuotetaan osana NAU! -hanketta 2020-2022, ja sisällöt päivittyvät hankkeen edetessä.

Tavoitteenamme on tukea naisten tasa-arvoista työelämään siirtymistä, uralla etenemistä ja yrittäjyyttä. Haluamme tarjota tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä työkaluja korkeakoulujen tasa-arvotyöhön.

Tuotamme Tasa-arvoisesti uralle -sivustoa viiden ammattikorkeakoulun, kolmen yliopiston ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteisessä NAU! -hankkeessa.

Tietoa

Perhevapaat ovat edelleen tasa-arvon ongelmakohta

Perhevapaat jakautuvat edelleen epätasaisesti miesten ja naisten kesken. Tämä selviää Tekniikan akateemisten vuoden 2018 työmarkkinatutkimuksen yhteydessä toteutetussa perhevapaakyselyssä, johon vastasi 5855 TEKin alle 50-vuotiasta jäsentä. Vastaajat työskentelevät asiantuntija- tai johtotehtävissä.  Kyselyn mukaan vain noin puolet tekniikan alalla työskentelevistä isistä piti enemmän kuin

Lue lisää ›
Tietoa

Tekniikan ala tarvitsee monipuolisempia esikuvia

Tekniikan alalla työskentelevät ja opiskelevat naiset peräänkuuluttavat monipuolisempaa kuvastoa siitä, millaisia urapolkuja hankitulla osaamisella voisi rakentaa ja millaisin monipuolisin henkilökohtaisin ominaisuuksin. NAU-hankkeessa haastateltiin kuutta hiljattain tekniikan alalta Aalto-yliopistosta valmistunutta alumnia

Lue lisää ›
Tietoa

Turvallista osallisuutta kaikille sukupuolille

Opintojen aikana koettu häirintä vaikuttaa edelleen nuorten alumnien työelämäkokemukseen.  NAU-hankkeessa haastateltiin kuutta hiljattain tekniikan alalta Aalto-yliopistosta valmistunutta alumnia ja viittä vielä opiskelevaa opiskelijaa syksyn 2020 aikana. Kaikki haastateltavista ilmoittivat sukupuolekseen

Lue lisää ›