Tasa-arvoisesti uralle

Tämän sivuston tavoitteena on tukea kaikkien sukupuolien tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Tarjoamme tutkittua tietoa sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta, sekä hankkeen edetessä työkaluja yhdenvertaisemman opiskelupolun ja työelämän rakentamiseen tekniikan alalla. Tuotamme sivustoa viiden ammattikorkeakoulun, kolmen yliopiston ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteisessä NAU! -hankkeessa.

Tekniikan alan koulutuksen aloittaneiden naisten osuus Pohjoismaissa

0 %
Suomi
0 %
Ruotsi
0 %
Tanska
0 %
Norja
0 %
Islanti
Tukea uralle

Haaga-Helian tasa-arvotyö otti ison hypyn eteenpäin

Haaga-Helian uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tuli voimaan kesäkuun alussa. Koko lukuvuoden kestänyt työ toteutettiin ensimmäistä kertaa yhteisöllisenä, moniammatillisena ja monimenetelmällisenä prosessina. Suunnitelma on sisällöllisesti laaja, koska se kattaa neljä lakisääteistä näkökulmaa:

Lue lisää ›
Inklusiivinen kulttuuri

Paremman työelämän jäljillä

Kuvittele kaksi organisaatiota: toisessa valtaosa työntekijöistä rakastaa työtään, toisessa näin kokee vain joka kuudes. Kummassa paikassa haluaisit olla töissä? Accenturen, Women in Tech -ja Mimmit koodaa -yhteisöjen sekä TEKin yhteistyössä

Lue lisää ›

Tukea uralle

Miten luodaan parhaat edellytykset kaikille sukupuolille aloittaa uransa turvallisesti ja samoista lähtökohdista myös miesenemmistöisillä aloilla? Tietoa ja työkaluja tasa-arvoiseen opetukseen ja ohjaukseen ja tukeen uran alkuvaiheilla.

Tasa-arvon haasteet

Onko tasa-arvo jo valmis? Lue lisää, minkälaisia eroja sukupuolten välillä on tekniikan alalla esimerkiksi työllistymisessä, osallisuuden kokemuksissa, palkkauksessa ja uralla etenemisessä.

Inklusiivinen kulttuuri

Työkaluja ja tietoa eri sukupuolille yhdenvertaisten organisaatioiden ja toimintatapojen rakentamiseen tekniikan alalla.

Tietoa NAU-hankKeesta