Tasa-arvoisesti uralle

Tämän sivuston tavoitteena on tukea kaikkien sukupuolien tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Tarjoamme tutkittua tietoa sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta, sekä hankkeen edetessä työkaluja yhdenvertaisemman opiskelupolun ja työelämän rakentamiseen tekniikan alalla. Tuotamme sivustoa viiden ammattikorkeakoulun, kolmen yliopiston ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteisessä NAU! -hankkeessa.

Tekniikan alan koulutuksen aloittaneiden naisten osuus Pohjoismaissa

0 %
Suomi
0 %
Ruotsi
0 %
Tanska
0 %
Norja
0 %
Islanti
Tasa-arvon haasteet

Naisten ja miesten työt

Nau-hankkeen tutkijat analysoivat Vipusen kansallisen tilastoaineiston avulla, millaisia töitä Suomessa tekniikan alalle korkeakoulutetut miehet ja naiset tekivät vuonna 2017. Selvisi seuraavaa: naiset tekevät miehiä vähemmän teknisen ytimen tehtäviä kuten tuotekehitys-

Lue lisää ›

Tukea uralle

Miten luodaan parhaat edellytykset kaikille sukupuolille aloittaa uransa turvallisesti ja samoista lähtökohdista myös miesenemmistöisillä aloilla? Tietoa ja työkaluja tasa-arvoiseen opetukseen ja ohjaukseen ja tukeen uran alkuvaiheilla.

Tasa-arvon haasteet

Onko tasa-arvo jo valmis? Lue lisää, minkälaisia eroja sukupuolten välillä on tekniikan alalla esimerkiksi työllistymisessä, osallisuuden kokemuksissa, palkkauksessa ja uralla etenemisessä.

Inklusiivinen kulttuuri

Työkaluja ja tietoa eri sukupuolille yhdenvertaisten organisaatioiden ja toimintatapojen rakentamiseen tekniikan alalla.

Tietoa NAU-hankKeesta