Tasa-arvoisesti uralle

Tämän sivuston tavoitteena on tukea kaikkien sukupuolien tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Tarjoamme tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta, sekä työkaluja yhdenvertaisemman opiskelun ja työelämän rakentamiseen tekniikan alalla. Tuotamme sivustoa viiden ammattikorkeakoulun, kolmen yliopiston ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteisessä NAU! -hankkeessa.

Tekniikan alan koulutuksen aloittaneiden naisten osuus Pohjoismaissa

0 %
Suomi
0 %
Ruotsi
0 %
Tanska
0 %
Norja
0 %
Islanti
Tukea uralle

Tasa-arvoa ohjaustyöhön

Tekniikan opettajat pyrkivät kohtelemaan opiskelijoita yhdenvertaisesti, mutta sukupuolittuneet erot ja stereotyyppiset käsitykset ovat sitkeät. Tekniikan yliopisto-opettajille opiskelijoiden sukupuolella ei ole juuri merkitystä, mutta ohjaustyössään he tunnistavat, miten mies- ja naisopiskelijoihin

Lue lisää ›

Tukea uralle

Miten luodaan parhaat edellytykset kaikille sukupuolille aloittaa uransa turvallisesti ja samoista lähtökohdista myös miesenemmistöisillä aloilla? Tietoa ja työkaluja tasa-arvoiseen opetukseen ja ohjaukseen ja tukeen uran alkuvaiheilla.

Haasteet työelämässä

Onko tasa-arvo jo valmis? Lue lisää, minkälaisia eroja sukupuolten välillä on tekniikan alalla esimerkiksi työllistymisessä, osallisuuden kokemuksissa, palkkauksessa ja uralla etenemisessä.

Inklusiivinen kulttuuri

Työkaluja ja tietoa yhdenvertaisten organisaatioiden ja toimintatapojen rakentamiseen tekniikan alalla.

Tietoa NAU-hankKeesta