Tasa-arvoisesti uralle

Alumniwebinaari

Alumniwebinaari

Tasa-arvoisesti uralle -alumniwebinaarin tarkoitus on yhdistää korkeakoulun alumneja ja nykyisiä opiskelijoita keskustelemaan yhdessä tasa-arvon teemasta. Lisäksi tarkoituksena on kuulla tekniikan alan naisalumnien kokemuksia omasta urapolustaan sekä heidän näkemyksiään tasa-arvon teemasta omalla alallaan. Webinaari on avoin kaikille korkeakoulun opiskelijoille, henkilökunnalle sekä alumneille alasta riippumatta. Tavoitteena on saada paikalla olleet inspiroitumaan erilaisista urapoluista, pohtimaan webinaarin teemaa yhdessä työelämässä olevien alumnien kanssa sekä kuulemaan kokemuksia työelämästä.

Syntyhistoria

Alumniwebinaarien tarve nousi tarpeesta saada kuulla korkeakouluyhteisön alumnien kokemuksia sekä lisättyä heidän osallisuuttaan nykyisten opiskelijoiden opiskelupolun varrelle. Alumneilla on paljon sellaista tietoa työelämästä, urasuunnittelusta ja oman alansa pelisäännöistä, joka on arvokasta nykyisille opiskelijoille heidän urapohdinnoissaan. Tasa-arvoisesti uralla -alumniwebinaarin puhujiksi pyydettiin kaksi tekniikan alan naisalumnia, jotka jakoivat uratarinansa ohella kokemuksiaan myös tasa-arvon toteutumisesta heidän urapolkunsa varrella tekniikan alalla. Tavoitteena oli jakaa alumnien autenttisia kokemuksia työelämästä opiskelijoille sekä saada aikaan vertaistuellista, kannustavaa ja yhteisiin kokemuksiin perustuvaa keskustelua aiheen ympäriltä.

Tasa-arvoisesti uralle -alumniwebinaari on toteutettu osana Career Talks with Tampere Alumni -webinaarisarjaa, jota ovat toteuttaneet Tampere Alumni -tiimi yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun urapalvelujen kanssa.

Käyttö

Kuvaus on laadittu siten, että sen avulla kuka tahansa korkeakoulussa toimiva opettaja tai ohjauksen asiantuntija voisi toteuttaa alumniwebinaareja osana muuta uraohjauksen prosessia oman korkeakoulunsa opiskelijoille opiskelualasta, osallistujien sukupuolesta tai opintojen vaiheesta riippumatta.

Toteutus

Alumniwebinaari oli noin tunnin pituinen tapahtuma, joka toteutettiin nimensä mukaisesti etätoteutuksena Zoomin kautta. Tapahtumaa mainostettiin korkeakouluyhteisön sisällä opiskelijoille ja henkilökunnan jäsenille sekä ulospäin alumniuutiskirjeessä ja sosiaalisen median kautta. Tapahtumaan oli käytössä ennakkoilmoittautuminen ja tapahtuma oli suomenkielinen.

Tapahtuma aikataulutettiin niin, että webinaarin alussa pidettiin noin kymmenen minuutin alustus teemaan; osallistujille esiteltiin lyhyesti hanke ja esiteltiin hankkeen kautta saatuja tuloksia tasa-arvon toteutumisesta suomalaisessa työelämässä ja erityisesti tekniikan alalla. Alustuksen jälkeen esiintymisvuoron saivat kaksi tekniikan alan alumniamme, joilla oli kummallakin noin 20 minuuttia aikaa kertoa omasta urapolustaan sekä omia kokemuksiaan ja näkemyksiään tasa-arvon teemasta omalla alallaan. Molempien puheenvuorojen lopussa oli aikaa muutamalle yleisökysymykselle. Loppuun oli jätetty vielä jonkin verran aikaa yhteiseen keskusteluun teemaan liittyen.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua

Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoksi

”Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoiksi” on kuvaus opiskelijaryhmän opetuskerran toteuttamisesta. Soveltuva opiskelijakohderyhmä on tekniikan alan opiskelijat. Opetuskerran toteutus sopii esimerkiksi työelämätaitoihin tai urasuunnitteluun keskittyvällä opintojaksolla.

Lue lisää ›