Tasa-arvoisesti uralle

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -työpaja

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -työpaja

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaja on suunniteltu alun perin Laura Halosen (nyk. Paaso) ja Tiina Rusasen artikkelin pohjalta. Heidän artikkelissaan työpajaa sovellettiin toisen asteen opiskelijoille.

Tämä NAU! -hankkeessa toteutettu työpaja on suunniteltu toteutettavaksi korkeakouluopiskelijoille ja ammattikorkeakoulun henkilöstölle. Työpajan avulla on mahdollista selvittää, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat oppilaitoksessa. Työpaja soveltuu hyvin opetus- ja ohjausalan organisaatioissa hyödynnettäväksi.

Työpajan toteutus kuvataan materiaaleissa vaihe vaiheelta. Lisäksi työpajassa on konkreettisia kysymyksiä siitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden toteutuu. Näitä kysymyksiä on mahdollista myös tuottaa/tulostaa työskentelyn tueksi.

Syntyhistoria

Työpajaan koostettu Power Point -materiaali ja työpajan käsikirjoitus on koottu NAU! -hankkeessa. Sitä testattiin syksyllä 2021 Oulun ammattikorkeakoulun (jatkossa Oamk) liiketalouden opiskelijoille ja henkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa. Tavoitteena oli kartoittaa Oamkin opiskelijoiden ja ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön tietoisuutta, kokemuksia ja näkemyksiä siitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat Oamkissa. Näiden työpajojen tuloksia hyödynnettiin talon sisäisen tasa-arvotyön pohjana muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisen ja Oamkin viestinnän tukena.  Työpajasta on lisäksi kirjoitettu artikkeli, joka avaa työskentelyn vaiheita ja tuloksia.

Käyttö

Materiaalia saa vapaasti muokata CC-BY-SA periaatteiden mukaisesti. Materiaalia käytettäessä edellytetään, että NAU! -hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät esityksen sisällössä tai lähdeviitetiedoissa.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua