Tasa-arvoisesti uralle

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -työpaja

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -työpaja

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaja on suunniteltu alun perin Laura Halosen (nyk. Paaso) ja Tiina Rusasen artikkelin pohjalta. Heidän artikkelissaan työpajaa sovellettiin toisen asteen opiskelijoille.

Tämä NAU! -hankkeessa toteutettu työpaja on suunniteltu toteutettavaksi korkeakouluopiskelijoille ja ammattikorkeakoulun henkilöstölle. Työpajan avulla on mahdollista selvittää, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat oppilaitoksessa. Työpaja soveltuu hyvin opetus- ja ohjausalan organisaatioissa hyödynnettäväksi.

Työpajan toteutus kuvataan materiaaleissa vaihe vaiheelta. Lisäksi työpajassa on konkreettisia kysymyksiä siitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden toteutuu. Näitä kysymyksiä on mahdollista myös tuottaa/tulostaa työskentelyn tueksi.

Syntyhistoria

Työpajaan koostettu Power Point -materiaali ja työpajan käsikirjoitus on koottu NAU! -hankkeessa. Sitä testattiin syksyllä 2021 Oulun ammattikorkeakoulun (jatkossa Oamk) liiketalouden opiskelijoille ja henkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa. Tavoitteena oli kartoittaa Oamkin opiskelijoiden ja ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön tietoisuutta, kokemuksia ja näkemyksiä siitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat Oamkissa. Näiden työpajojen tuloksia hyödynnettiin talon sisäisen tasa-arvotyön pohjana muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisen ja Oamkin viestinnän tukena.  Työpajasta on lisäksi kirjoitettu artikkeli, joka avaa työskentelyn vaiheita ja tuloksia.

Käyttö

Materiaalia saa vapaasti muokata CC-BY-SA periaatteiden mukaisesti. Materiaalia käytettäessä edellytetään, että NAU! -hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät esityksen sisällössä tai lähdeviitetiedoissa.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua

Alumnipodcastit

Tässä podcast-sarjassa keskustellaan Oulun ammattikorkeakoulun alumnien kanssa heidän koulutus- ja työpoluistaan sekä osittain ainokaisuudestaan alalla.

Lue lisää ›