Tasa-arvoisesti uralle

Mentorointiohjelma tekniikan alojen opiskelijoille

Mentorointiohjelma tekniikan alojen opiskelijoille

Työuramentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista siirretään kokeneemmalta (mentori) alan asiantuntijalta kokemattomammalle alaansa aloittelevalle, tässä kontekstissa tekniikan alan opiskelijalle (aktori). Tekniikan alojen opiskelijoille suunnatun mentorointiohjelman tarkoituksena on tukea korkeakoulutettujen urapolkuja yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä purkaa työmarkkinoiden vertikaalista sukupuolisegregaatiota. Mentorointiohjelman voi toteuttaa lähitoteutuksena tai kokonaan virtuaalisena, tai näiden yhdistelmänä. Liitteenä on kuvaus TAMKissa toteutetusta mentorointiohjelmasta, jonka mallina on hyödynnetty LUT -yliopiston mentorointiopasta ja vuosikelloa.

Tausta

Mentorointiohjelman kuvaus/työkalu on rakennettu NAU!-hankkeessa vuonna 2022 pilotoidun, tekniikan alojen opiskelijoille suunnatun mentorointiohjelman pohjalta. Itse ohjelma kesti n. 6 kk (huhtikuu 2022 – lokakuu 2022). Tässä työkalussa kuvataan, miten mentorointiohjelma toteutettiin TAMKin tekniikan aloilla ja millaisessa aikataulussa.

Aikataulu

 • Osallistujien rekrytointi ja aikataulun suunnittelu
  • Opiskelijoiden osalta osallistujien kiinnostumista mentorointiprosessiin kartoitettiin opiskelijoille lähetetyllä kyselyllä alkuvuodesta 2022. Vastauksia saatiin paljon, ja vastaajissa oli paljon halukkuutta lähteä prosessiin mukaan. Vastaajille ilmoitettiin, että lopullinen valinta tehdään mukaan lähtevien mentoreiden määrän sekä ilmoitetun mentoroinnin tarpeen mukaan.
  • Mentoreita lähdettiin tavoittelemaan tekniikan alan lehtoreiden omista verkostoista sekä yleisten markkinointikanavien kautta (mm. sosiaalinen media, linkedIn, alumniuutiskirje)
  • Mentoreita saatiin lopulta mukaan yhteensä 24 kpl. Mukana oli miehiä (20) ja naisia (4) pääasiassa tekniikan eri aloilta.
  • Mentoreiden määrään perustuen opiskelijoista valittiin mukaan 26 aktoria kolmesta eri tekniikan tutkinto-ohjelmasta. Osallistujissa oli sekä miehiä (11) että naisia (15).
 • Ensimmäinen tapaaminen ja osallistujien ohjeistus
  • Ensimmäinen yhteinen tapaaminen järjestettiin huhtikuussa 2022 etätapaamisena (1h). Parit muodostettiin etukäteen ja tapaamisessa parit pääsivät tapaamaan toisensa ja allekirjoittamaan yhdessä mentorointisopimuksen.
  • Mentorien ja aktoreiden tueksi rakennettiin Moodle-alusta, jossa oli muistutuksena ohjelman aikataulu, mentoroinnin periaatteet sekä vinkkejä ja tehtäviä tapaamisiin.
 • Mentorointiprosessin eteneminen
  • Toukokuun aikana sekä mentoreilla että aktoreilta kysyttiin sähköpostitse, miten mentorointiprosessi on lähtenyt etenemään. Vastauksia tuli kiitettävästi ja suurin osa pareista olivat jo tavanneet itsenäisesti toisiansa mentoritapaamisen merkeissä.
  • Mentoreiden ja aktoreiden yhteinen välitapaaminen (1h) järjestettiin elokuussa. Tapaamiseen oltiin pyydetty mukaan vierailija, jonka esityksen jälkeen oli varattu aikaa keskustelulle (naisten tasa-arvo tekniikan alalla). Ohjelmaan kuului myös mentoreiden ja aktoreiden ”pyöreän pöydän keskustelut” pienryhmissä, josta pidettiin kovasti. Tapaamisessa pyydettiin osallistujilta myös välipalaute.
 • Prosessin lopputapahtuma ja yhteenveto
  • Viimeinen mentorointitapaaminen järjestettiin lokakuussa, johon ohjelma päättyi.
  • Loppupalautteen kerääminen ja käsittely

Jälkihuomioita

 • Yhteiset tapaamiset voisivat olla pidempiäkin, jotta aikaa jää enemmän pienryhmäkeskusteluille
 • Mentoreiden keskinäiselle verkostoitumiselle olisi hyvä järjestää edellytykset
 • Livetapaamiset ovat verkostoitumisen kannalta arvokkaampia
 • Viestintä on tärkeää

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua