Tasa-arvoisesti uralle

Mentorointiopas

Mentorointiopas

Mentorointiopas on laadittu tekniikan alojen mentorointiohjelman tueksi ja sitä voivat käyttää niin ohjelmaan osallistuvat aktorit ja mentorit kuin ohjelman organisoinnista vastaavat henkilötkin. Oppaassa on kuvattu aktorin ja mentorin rooleja, mentorointiprosessin etenemistä, onnistuneen mentoroinnin avaimia, mentorointitapaamisten kulkua sekä sitä, miten mahdollisissa ongelmatilanteissa kannattaa toimia. Lisäksi opas sisältää teemoja ja tehtäviä, joita mentorointiparit voivat hyödyntää ohjelman aikana.

Syntyhistoria

Mentorointiopas on laadittu NAU!-hankkeessa pilotoidun, tekniikan alojen mentorointiohjelman tueksi. Mentorointiohjelma toteutettiin lukuvuonna 2021-2022, ja sen tarkoituksena oli tukea tekniikan alojen naisopiskelijoiden työllistymistä ja urapolkuja yhdessä työelämän edustajien kanssa. Suomen työmarkkinoiden vertikaalista segregaatiota käsiteltiin ohjelman virtuaalisessa välitapaamisessa, eikä teemaa erityisesti korosteta mentorointioppaassa. Oppaassa on kuitenkin huomioitu työelämän tasa-arvoon liittyviä teemoja, kuten perheen ja uran yhdistäminen. Oppaan loppuun on liitetty MESH-hankkeessa tuotetut mentoroinnin työkalut hanketoimijoiden luvalla.

Käyttö

Mentorointiopasta saa hyödyntää sellaisenaan, kuitenkin aina CC-BY-NC-ND -periaatteiden mukaisesti. Jos opasta käytetään esim. korkeakoulun oman mentorointioppaan laatimisessa, edellytetään, että alkuperäiseen oppaaseen viitataan lähdeviitetiedoissa ja että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status ovat näkyvissä.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua