Tasa-arvoisesti uralle

Tutoropiskelijoiden koulutus – Equality, Power and Responsibility in Tutoring

Tutoropiskelijoiden koulutus – Equality, Power and Responsibility in Tutoring

Tämä koulutus on suunnattu korkeakouluopiskelijoille ja sen tarkoituksena on herättää opiskelijoita pohtimaan tasa-arvoon liittyviä ilmiöitä sekä tunnistamaan niitä. Tasa-arvotematiikkaa käsitellään laajasti ja yhtenä esimerkkinä epätasa-arvon ilmenemisestä korkeakouluympäristössä nostetaan esiin sukupuoleen liittyvä syrjintä.    

Koulutus on suunniteltu toteutettavaksi englanniksi ja kokonaan virtuaaliympäristössä. Se sisältää opiskelijoita aktivoivia osiota ja sen kokonaiskesto on n. 50 minuuttia. Koulutus on helposti muunnettavissa myös lähitoteutukseksi.

Syntyhistoria

Koulutus on NAU!-hankkeen aikana kehitetty, yliopiston tutoropiskelijoille suunnattu tasa-arvokoulutus, joka sisällytettiin osaksi opiskelijoiden saamaa, yliopiston järjestämää tutorkoulutuskokonaisuutta.

Käyttö

Kalvosarjaa saa vapaasti muokata CC-BY-SA periaatteiden mukaisesti. Kalvosarjaa käytettäessä edellytetään, että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät esityksen sisällössä tai lähdeviitetiedoissa.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua