Tasa-arvoisesti uralle

Urakompassi

Urakompassi

Urakompassi on tekniikan ja kaupan alojen naisopiskelijoille suunnattu pienryhmäohjauskokonaisuus, jonka keskiössä on oman urasuunnan pohtiminen. Kyseessä on sukupuolitietoisen uraohjauksen työkalu, jolla voidaan vähentää työelämän vertikaalista segregaatiota. Urakompassi on suunnattu korkeakouluopiskelijoille.

Kokonaisuus on suunniteltu niin, että ryhmä kokoontuu kampuksella yhteensä 5 kertaa: kerran viikossa, 2 tuntia kerrallaan. Koulutuksen aikana käytettävät harjoitteet toimivat parhaiten ryhmässä, jossa on 10-15 henkilöä. Urakompassissa käsiteltävät teemat ovat seuraavat: haasteet työelämässä, itsetuntemus, osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, päätöksenteko, itseluottamus sekä oma urasuunta. Teemoja pohditaan ja työstetään osin itsenäisesti, osin yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa. Lisäksi opiskelijat saavat tehtäviä, jotka he tekevät itsenäisesti yhteisten tapaamisten välissä.

Syntyhistoria

Tarve sukupuolen huomioivaan uraohjaukseen tuli ilmi mm. LUTin opiskelijoille keväällä 2021 NAU!-hankkeen puitteissa teetetystä kyselystä. Saman kyselyn vastauksista ilmeni myös, että opiskelijat haluavat keskustella jo opintojensa aikana vertikaalisen segregaation problematiikasta Suomen työmarkkinoilla. Opiskelijoiden tarpeeseen haluttiin vastata kehittämällä sukupuolitietoinen uraohjauksen työkalu. Syntyi Urakompassi, jota pilotoitiin lukuvuonna 2021-2022.

Käyttö

Pienryhmä kokoontuu kampuksella yhteensä 5 kertaa: kerran viikossa, 2 tuntia kerrallaan. Jokaiselle tapaamiskerralle on laadittu PP-esitys, joka toimii niin ohjaajalle kuin opiskelijoille työskentelyn runkona ja sisältää paljon kyseisen kerran teemaan liittyvää tietoa. Lisäksi tapaamiskerroille on laadittu tehtäviä. Kaikki keskustelutehtävät löytyvät PP-esityksistä ja kirjalliset tehtävät erillisistä Word-dokumenteista. Neljännen tapaamiskerran PP-esityksessä on myös yksi mielikuvaharjoitus, jonka ohjaaja lukee rauhallisessa tahdissa ääneen opiskelijoille samalla kun he tekevät harjoitteen mielessään.

Sekä PP-esityksiä että Word-tiedostoja saa muokata ja käyttää CC-BY-SA -periaatteiden mukaisesti. PP-esityksiä ja/tai Word-tiedostoja käytettäessä edellytetään, että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät sisällössä tai lähdeviitetiedoissa. Jokaisen PP-esityksen lopusta löydät lähdeteokset ja linkkejä kyseiseen esitykseen liittyvään taustamateriaaliin.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua