Tasa-arvoisesti uralle

Mentorointiohjelma tekniikan alojen naisopiskelijoille

Mentorointiohjelma tekniikan alojen naisopiskelijoille

Työuramentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista siirretään kokeneemmalta (mentori) kokemattomammalle (aktori). Tekniikan alojen naisopiskeloille suunnatun mentorointiohjelman tarkoituksena on tukea korkeakoulutettujen naisten urapolkuja yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä purkaa työmarkkinoiden vertikaalista sukupuolisegregaatiota. Mentorointiohjelman voi toteuttaa lähitoteutuksena tai kokonaan virtuaalisena, tai näiden yhdistelmänä. Vuosikellossa kuvataan ohjelmaa, joka toteutetaan täysin virtuaalisena.

Syntyhistoria

Vuosikello on rakennettu NAU!-hankkeessa lukuvuonna 2021-2022 pilotoidun, tekniikan alojen naisopiskelijoille suunnatun mentorointiohjelman pohjalta. Itse ohjelma kesti n. 6,5 kk ja sen aikana testattiin mm. erilaisia mentorirekrytointiin sekä ohjelman markkinointiin liittyviä lähestymistapoja ja vuosikelloon on koottu vain ne käytänteet, jotka todettiin kaikkein toimivimmiksi.

Käyttö

Vuosikello on laadittu niin, että sen avulla korkeakoulussa toimiva, mentorointiohjelman organisoinnista vastaava henkilö / taho voi suunnitella ja toteuttaa ohjelman oman korkeakoulunsa opiskelijoille. Jokaisella korkeakoululla on luonnollisesti omat tiedotuskanavansa ym., mutta vuosikello auttaa organisoivaa tahoa hahmottamaan, mitä ja miten tulee tehdä missäkin vaiheessa lukuvuotta, jotta lopputulos olisi mahdollisimman sujuva ja toimiva kaikkien osapuolten kannalta.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua