Tasa-arvoisesti uralle

Sarjakuvat opintojen ja uran sukupuolittumisesta

Sarjakuvat opintojen ja uran sukupuolittumisesta

Tekniikan alan opintojen ja uran sukupuolittumiseen liittyviä sarjakuvia voi käyttää monipuolisesti erilaisissa tekniikan alan opiskelijoille ja opettajille suunnatuissa esityksissä, koulutuksissa ja materiaaleissa. Tosielämän tapahtumiin perustuvat sarjakuvat havainnollistavat yksittäisiä henkilöitä osoittelematta minkälaisia haasteita tai valintatilanteita monet vähemmistöryhmiin kuuluvat tekniikan alalla kohtaavat. Sarjakuvien (5 kpl) käsittelemiä aiheita ovat mm. joukkoon kuuluminen, seksuaalinen häirintä, kuulluksi tuleminen, asiantuntijuuden todistaminen, verkostojen merkitys ja sukupuolittuneet opiskelukokemukset. Sarjakuvat on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Syntyhistoria

Neljä ensimmäistä sarjakuvaa perustuvat NAU!-hankkeessa tehtyihin haastatteluihin, joihin osallistui kuusi tekniikan alumnia ja viisi opiskelijaa. Haastateltavat valikoituvat Aalto-yliopiston yhteisöstä lumipallomenetelmällä. Haastatteluilla kartoitettiin kokemuksia sukupuolen vaikutuksesta opiskelukokemukseen, kuten opintojenohjaukseen, uraohjaukseen ja opinnoissa verkostoitumiseen. Lisäksi keskusteltiin haastateltavien mahdollisista huomioista liittyen ryhmätyöskentelyyn, opetusmateriaalien stereotypioihin ja sukupuolijakaumaan opintoalalla. Työelämäkokemuksista tutkimuksen kiinnostuksen kohteina olivat mm. sukupuolen vaikutus urapolkuun, työelämässä verkostoitumiseen, työllistymiseen, perheen ja työn yhteensovittamiseen ja mahdollisuuksiin edetä uralla. Viides sarjakuva (Sukupuolittuneet opiskelukokemukset) puolestaan perustuu NAU!- hankkeessa tehdyn opiskelijakyselyn tuloksiin sekä sen innoittaman jodel-keskustelun sisältöihin.

Käyttö

Sarjakuvia saa käyttää osana erilaisia materiaaleja ja esityksiä CC-BY-NC-ND periaatteiden mukaisesti eli niitä ei saa muokata eikä hyödyntää kaupallisesti. Vaikka tekijätiedot näkyvät sarjakuvissa, olisi suotavaa, että tekijä (Riikka Jääskeläinen, Aalto-yliopisto) mainittaisiin myös materiaalin muissa lähdeviitetiedoissa. Sarjakuvien taustasta ja syntyhistoriasta on kysyttäessä annettava todenmukaista tietoa.

  1. Oma itseni (.png) / Be myself (.png)
  2. Turvallista osallisuutta (.png) / Belong safely (.png)
  3. Asiantuntija sukupuolesta riippumatta (.png) / Gender-free expertise (.png)
  4. Monipuolisemmat esikuvat (.png) / Diversify icons (.png)
  5. Sukupuolittuneet opiskelukokemukset (.png) / Gendered study practices (.png)

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua