Tasa-arvoisesti uralle

Doctoral Maze -korttipeli

Doctoral Maze -korttipeli

Doctoral Maze -korttipeli kuvaa jatko-opintoihin ja yleisesti akateemiseen urapolkuun liittyviä haasteita ja mahdollisia tukitoimia niiden ratkaisemiseksi. Mukana on sekä akateemisia haasteita että sukupuolittuneita tai yleisemmin vähemmistöryhmiin liittyviä haasteita. Peliä voi hyödyntää erityisesti jatko-opintoihin liittyvillä orientaatiokursseilla, mutta se soveltuu myös erilaisiin henkilöstökoulutuksiin, pedagogisille kursseille tai vaikkapa keskustelun herättelyyn tutkimusryhmän sisäisesti. Korttipakat ovat muokattavissa huomioimaan kunkin yliopiston omat tukimuodot tai tutkimusalan erityispiirteet ja sekä haaste- että ratkaisukortteja voi myös luoda lisää tai poistaa tarpeen mukaan. Korttipeli oheismateriaaleineen on saatavilla englanniksi.

Syntyhistoria

Doctoral Maze -korttipelin on kehittänyt Adriana Delgado NAU!-projektissa vuoden 2022 aikana. Peli kehitettiin ensisijaisesti Aalto-yliopiston kurssille LC-1333 Navigate your doctoral studies while learning about equity, diversity, and inclusion, mutta alusta asti siten, että peli on sekä hyödynnettävissä itsenäisesti ilman kurssia että muokattavissa muiden yliopistojen käyttöön. Pelin sisältö perustuu NAU!-projektin selvityksissä ja työpajoissa kerättyihin kokemuksiin. Pelikehitys eteni rinnan kurssin kehityksen kanssa ja kehitystyössä olivat mukana sekä Aalto-yliopiston että LUT-yliopiston hankehenkilöstö. Lisäksi joukko väitöskirjatutkijoita testasi pelin prototyyppiä Navigate your doctoral studies while learning about equity, diversity, and inclusion -kurssin pilottitoteutuksen aikana keväällä 2022.  

Käyttö

Doctoral Maze -korttipeliä saa käyttää CC-BY-NC periaatteiden mukaisesti eli sitä saa muokata korkeakoulun paikallisiin tarpeisiin, mutta ei hyödyntää kaupallisesti. Korttipeliä muokattaessa ja käytettäessä edellytetään, että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät materiaaleissa ja olisi suotavaa, että myös tekijä (Adriana Delgado, Aalto-yliopisto) mainittaisiin.

Liitteet

Alla olevasta linkistä voit ladata .zip-paketin, joka sisältää kaiken tarvittavan peliä varten.
Doctoral Maze

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua