Tasa-arvoisesti uralle

Diversity Nuggets -videot

Diversity Nuggets -videot

Diversity Nuggets videos

Diversity Nuggets -videot ovat lyhyitä animaatioita, jotka avaavat keskeisiä yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä käsitteitä. Videoita voi käyttää joko kokonaisuutena tai yksittäin osana erilaisia koulutusmateriaaleja. Videot soveltuvat sekä itseopiskeluun että keskustelunavauksiksi työpajatyöskentelyyn tai koulutukseen. Videoiden kieli on englanti ja ne ovat saatavilla myös suomeksi tekstitettynä.

Syntyhistoria

Jaana Suviniitty kehitti Diversity Nuggets -videot NAU!-projektissa osaksi Tasa-arvon askeleet (Steps to Equality and Equity) -itseopiskelumateriaalia. Materiaaliin koottiin linkkejä lyhyisiin julkisesti saatavilla oleviin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheisiin videoihin, jolloin havaittiin, että tarkoitukseen sopivia videoita ei ollut saatavilla tietyistä keskeisistä aiheista. Diversity Nuggets -videot tuotettiin seuraavista aiheista:

Equity vs. Equality (Tasa-arvo vs. oikeudenmukaisuus)
Segregation vs. Inclusion (Segregaatio vs. inkluusio)
Harassment and Discrimination (Häirintä ja syrjintä)
Diversity (Moninaisuus)
Encounters with Students (Opiskelijoiden kohtaaminen)
Positive Action and Positive Discrimination (Positiivinen erityiskohtelu ja positiivinen syrjintä)

Käyttö

Diversity Nuggets -videoita saa käyttää CC-BY-SA -periaatteiden mukaisesti. Materiaalia käytettäessä edellytetään, että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät sisällössä tai lähdeviitetiedoissa ja olisi suotavaa, että myös tekijä (Jaana Suviniitty, Aalto-yliopisto) mainittaisiin.


The Diversity Nuggets Videos are short animations with the purpose to clarify the central terminology related to diversity and equity. These videos can be used together or individually as part of various training materials. The videos are suitable for both self-study as well as discussion starters at workshops and other training sessions. The language in videos is English and they are available also with Finnish subtitles.

Background

Jaana Suviniitty developed the Diversity Nuggets videos during the NAU! Project as part of the self-study materials for Steps to Equality and Equity. Readily, publicly available short videos were compiled as part of the self-study materials, but it was noticed that suitable videos were not available for some of the central themes regarding equality and equity. The Diversity Nugget Videos were produced on the following topics:

Equity vs. Equality
Segregation vs. Inclusion
Harassment and Discrimination
Diversity
Encounters with Students
Positive Action and Positive Discrimination

Use

The Diversity Nuggets Videos are available based on the CC-BY-SA principles. When using the material, it is expected that the name of the project (NAU!) as well as the ESR status are made visible either in the content or in the references. Preferably, also the name of the creator (Jaana Suviniitty, Aalto University) of these animations should be included.

Videot / videos

Equity vs. Equality
Equity vs. Equality, tekstitys suomeksi

Segregation vs. Inclusion
Segregation vs. Inclusion, tekstitys suomeksi

Harassment and Discrimination
Harassment and Discrimination, tekstitys suomeksi

Diversity
Diversity, tekstitys suomeksi

Encounters with Students
Encounters with Students, tekstitys suomeksi

Positive Action and Positive Discrimination
Positive Action and Positive Discrimination, tekstitys suomeksi

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua