Tasa-arvoisesti uralle

Piirrosvideo: tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen korkeakouluissa

Piirrosvideo: tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen korkeakouluissa

Whiteboard animation: Promotion of equality and parity in Finnish higher education 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen -piirrosvideota voi käyttää monipuolisesti erilaisissa korkeakoulujen henkilökunnalle sekä opiskelijoille suunnatuissa koulutuksissa ja materiaaleissa. Lakiin naisten ja miesten tasa-arvosta (609/1986) sekä yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) perustuvassa videossa esitellään edellä mainittujen lakien pääkohdat korkeakoulunäkökulmasta. Lisäksi videossa kuvataan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisprosessia ja suunnitelmiin liittyviä velvoitteita. 

Videon kesto on noin neljä minuuttia ja se on äänitetty suomeksi ja englanniksi. Sen voi katsoa englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi tekstitettynä. 

Syntyhistoria

Korkeakouluja ohjataan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista monin eri tavoin. Yhtäläiset oikeudet ja niiden edistämisen velvoite on kirjattu EU:n ja Suomen lainsäädäntöön sekä kansainvälisiin sopimuksiin (EU-direktiivit, ILO ja YK). Lisäksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on yhtenä kriteerinä korkeakoulujen kansallisissa ja kansainvälisissä arvioinneissa sekä julkisessa tutkimusrahoituksessa. 

Video syntyi tarpeesta tarjota ammattikorkeakouluille ja yliopistoille lyhyt videomuotoinen tietoisku tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Videon voi liittää esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytysmateriaaliin, esihenkilökoulutuksiin tai osaksi opetusta ja ohjausta. 

Käyttö

Videota saa käyttää osana erilaisia materiaaleja ja esityksiä CC BY-ND 4.0 periaatteiden mukaisesti. Vaikka tekijätiedot näkyvät videon lopussa, tekijät tulisi mainita lähdeviitetiedoissa. 

Lakiin naisten ja miesten tasa-arvosta (609/1986) sekä yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) perustuvassa piirrosvideossa esitellään em. lakien pääkohdat korkeakoulujen näkökulmasta sekä kuvataan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisprosessia.
Tekstitys saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tekstitykset voi vaihtaa videon asetuksista.
Based on the Law on Equality between Women and Men (609/1986) and the Equality Act (1325/2014), this whiteboard video presents the main elements of the laws from the perspective of higher education institutions and describes the process of drawing up an equality and equality plan. Subtitles are available in English, Finnish and Swedish. You can change the subtitled from the video settings.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua