Tasa-arvoisesti uralle

Tasa-arvon askeleet (Steps to Equality and Equity) -itseopiskelumateriaali ja keskusteluohjeet työyhteisölle

Tasa-arvon askeleet (Steps to Equality and Equity) -itseopiskelumateriaali ja keskusteluohjeet työyhteisölle

Tasa-arvon askeleet (Equity steps) on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheista lyhyistä videoista ja keskusteluohjeista ja -kysymyksistä koostuva itseopiskelumateriaali. Videot avaavat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden keskeistä käsitteistöä ja herättävät ajatuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta. Keskustelukysymykset auttavat työyhteisön jäseniä pohtimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja kehityskohteita omalla työpaikallaan. Materiaalin videoita voi katsella ja kysymyksiä pohtia myös itsenäisesti.

Syntyhistoria

Tasa-arvon askeleet (Equity steps) -työkalu on laadittu Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä NAU!-hankkeessa vuonna 2022. Se on laadittu käytettäväksi tiedekunnissa, yksiköissä ja tutkimusryhmissä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheista keskustelemiseen. Materiaali soveltuu käytettäväksi muissakin korkeakouluissa sekä suurelta osin muissakin työyhteisöissä.

Käyttö

Tasa-arvon askeleet (Equity steps) -työkalua saa käyttää CC-BY-SA -periaatteiden mukaisesti. Materiaalia käytettäessä edellytetään, että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät sisällössä tai lähdeviitetiedoissa.

Materiaali sisältää linkkejä lyhyisiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheisiin videoihin sekä keskustelukysymyksiä. Videot avaavat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden keskeistä käsitteistöä ja herättävät ajatuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarpeesta. Keskustelukysymysten avulla työyhteisön jäsenet voivat pohtia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja kehityskohteita omalla työpaikallaan.

Videoista ja keskustelukysymyksistä voi valita teemoja, jotka ryhmä kokee tarpeelliseksi käydä läpi käytettävissään olevassa ajassa. Kunkin teeman arvioitu kesto on ilmoitettu sisällysluettelossa. Materiaalin kielet ovat suomi ja englanti. Osa videoista on englanniksi ja osa kahdella kielellä. Teemojen 1–6 englanninkielisiin videoihin on saatavilla suomenkielinen tekstitys.

Materiaalin alussa on paketin käyttöohje sekä ohjeet rakentavalle vuorovaikutukselle. Nämä ohjeet tulee käydä läpi ennen ryhmäkeskusteluja.

Materiaalin videoita voi katsella ja kysymyksiä pohtia myös itsenäisesti.

Koko paketin läpikäymällä saa haltuunsa perustiedot tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden keskeisistä käsitteistä ja oppii tunnistamaan tilanteita ja keinoja, joilla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voi edistää työyhteisöissä.

Teemojen 1−6 ja 11 videot on tuotettu NAU!-hankkeessa. Muut videot ovat julkisesti saatavilla olevia, muiden toimijoiden julkaisemia videoita. NAU-hanke ei vastaa siitä, että muiden toimijoiden videot pysyvät saatavilla. Materiaalin lopussa on videomateriaalipankki, joka tarjoaa lisätietoa, ja jonka videoita voidaan käyttää täydentämään materiaalipaketin teemoja.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua