Tasa-arvoisesti uralle

Turvallisempi tila ja vuorovaikutus

Turvallisempi tila ja vuorovaikutus

Turvallisempi tila ja vuorovaikutus -työkalut auttavat luomaan ryhmätilanteisiin ilmapiirin, jossa osallistujat uskaltavat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Periaatteet toimivat pelisääntöinä, joista sovitaan yhteisen työskentelyn alkaessa, ja ne ennaltaehkäisevät sellaisia vuorovaikutustilanteita, joissa osallistuja kokisi olonsa turvattomaksi. Turvallisemman tilan ja vuorovaikutuksen periaatteet läpikäymällä viestitään sitä, että kukin saa olla oma itsensä ja että toisiin tulee suhtautua kunnioittavasti ja huomaavaisesti.

Syntyhistoria

Turvallisemman tilan ja vuorovaikutuksen periaatteiden lyhyt versio laadittiin Ura-ajatushautomo-nimistä ryhmämuotoista uraohjauspilottia varten Tampereen yliopistolla. Periaatteet käytiin läpi kunkin kolmen tapaamiskerran alussa. Pilotin jälkeen periaatteista laadittiin pitkä versio ryhmäohjaustilanteisiin sekä toinen versio, joka sopii kaikenlaisiin ryhmätyöskentely- ja ‑keskustelutilanteisiin. Pitkät versiot sisältävät periaatteiden tarkemmat kuvaukset sekä alustusta, miksi turvallisemman tilan ja vuorovaikutuksen periaatteita tarvitaan ja miten ne otetaan käyttöön. Kuvituksen on laatinut Heta Kenttämaa Hetamediasta

Käyttö

Turvallisempi tila ja vuorovaikutus ryhmässä -työkaluja saa käyttää CC-BY-SA -periaatteiden mukaisesti. Diaesityksiä käytettäessä edellytetään, että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät sisällössä tai lähdeviitetiedoissa. Tekstisisältöjä saa muokata tilanteeseen sopivaksi. Myös osallistujia kannattaa osallistaa periaatteiden muotoiluun tilanteeseen sopivaksi niin, että periaatteet toimivat tapaamisen yhteisesti sovittuina pelisääntöinä.

Lyhyt versio sopii monenlaisten ryhmäohjaus- ja ryhmätyöskentely- ja ryhmäkeskustelutilanteiden alussa läpikäytäväksi parissa minuutissa. Pitkät versiot soveltuvat ryhmäohjaukseen sekä ryhmätyöskentelyyn ja -keskusteluihin, kun periaatteita halutaan käydä tarkemmin läpi, opetusmateriaaliksi turvallisemmasta tilasta ja vuorovaikutuksesta ja lisämateriaaliksi ohjaajalle lyhyen version tueksi.

Kuvitusta saa käyttää vapaasti opetus- ja ohjaustarkoitukseen, mutta ei kaupalliseen tarkoitukseen, eikä kuvia ei saa muokata. Kuvien käytön yhteydessä on ilmoitettava tekijän nimi, Heta Kenttämaa.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua