Tasa-arvoisesti uralle

Ura-ajatushautomo: sukupuolitietoista uraohjausta vertaisryhmässä

Ura-ajatushautomo: sukupuolitietoista uraohjausta vertaisryhmässä

Ura-ajatushautomo on kolmen työpajan sarja tekniikan opiskelijoille, jotka haluavat pohtia uraan liittyviä valintojaan ja suunnitelmiaan. Tavoitteena on keskustella tasa-arvon toteutumisesta työelämässä, tarjota inspiraatiota urasuunnitelmiin ja työnhakuun sekä tukea osallistujia tunnistamaan omat vahvuutensa ja taitonsa. Ura-ajatushautomo suunniteltiin ja pilotoitiin lähitoteutuksena, jotta voitiin tukea osallistujien välisen vuorovaikutuksen ja vertaistuen syntymistä. Mallia ja materiaaleja on mahdollista käyttää soveltaen myös etätoteutuksena.

Syntyhistoria

Ura-ajatushautomo kehitettiin NAU!-hankkeessa täydentämään muita Tampereen yliopistossa tarjolla olleita ohjaus- ja uraohjauspalveluita. Konseptin kehittelyyn ovat vaikuttaneet NAU!-hankkeessa tehdyt selvitykset, LUT-yliopistossa pilotoitu Urakompassi-malli, opiskelijoilta kysytyt tarpeet ja toiveet sekä TAU:n uraohjaajien konsultointi. Tavoitteena oli kehittää sukupuolitietoisen uraohjauksen konsepti.

Ura-ajatushautomo haluttiin suunnata opintojensa alkuvaiheissa oleville, jotka vielä pohtivat urasuuntia ja opintojensa koostamista. Uratavoitettaan ei tarvitse vielä tietää, ja on luvallista kokea epävarmuutta urasuunnitelmien suhteen. Ura-ajatushautomo antaa nimensä mukaisesti mahdollisuuden “hautoa” urasuunnitelmiaan ja tulla samalla tietoiseksi esimerkiksi sukupuolen vaikutuksesta työelämään sijoittumisessa ja uralla etenemisessä. Ura-ajatushautomo -vertaisryhmäohjauskokonaisuus pyrki tarjoamaan tietoa, toiminnallisia harjoituksia, yhteisiä keskusteluja, inspiroivia uratarinoita ja esikuvia ja tilaisuuden omien ura-ajatusten reflektointiin.

Kohderyhmä päädyttiin pitämään avoimena kaikille sukupuolille, mutta sukupuoli ja naiset olivat esillä markkinointikuvastossa ja -sanastossa sekä käsiteltävänä teemana.

Käyttö

Liitteenä olevaan diasarjaan on koottu kuvaus kolmen tapaamisen ohjelmasta, tietoa ja osa harjoituksista. Uradeitti- ja Taitoposteri-harjoitukset on kuvattu tarkemmin erillisinä työkaluina.

Diojen pohjalta voit suunnitella itsellesi sopivan ryhmäohjauskokonaisuuden tai valita yksittäisiä sisältöjä sukupuolitietoiseen uraohjaukseen. 

Diasarjaa saa vapaasti käyttää ja muokata CC-BY-SA periaatteiden mukaisesti. Kalvosarjaa käytettäessä edellytetään, että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät esityksen sisällössä tai lähdeviitetiedoissa.

Toteutus

Ura-ajatushautomo suunniteltiin ja pilotoitiin lähitoteutuksena, jotta voitiin tukea osallistujien välisen vuorovaikutuksen ja vertaistuen syntymistä. Mallia ja materiaaleja on mahdollista käyttää soveltaen myös etätoteutuksena.

Pilotissa työskentely jaettiin seuraaviin temaattisiin kokonaisuuksiin:

 1. Tekniikan naisten urapolkuihin vaikuttavat tekijät; tasa-arvo työelämässä, uravalintojen taustat
 2. Itsetuntemus, arvot ja motivaatio; tutustuminen omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksenkohteisiin
 3. Itseluottamus ja askeleet eteenpäin; valmistautuminen työnhakuun keskittymällä vuorovaikutukseen ja taitojen sanoittamiseen

Teemoja ja harjoituksia on mahdollista myös jaotella toisin, esimerkiksi yhden tapaamiskerran pituudesta ja tapaamiskertojen määrästä riippuen.

Ura-ajatushautomossa toteutimme sukupuolitietoista ohjausta seuraavin tavoin:

 1. Tietoisuuden lisääminen
  • Esitys tasa-arvon haasteista tekniikan aloilla (TEK:in kyselyyn perustuen)
  • Tietoisku sukupuolitietoisesta uraohjauksesta
  • Tietoisku tiedostamattomista ajatusvinoumista
  • Sarjakuvat naisten kohtaamista haasteista työelämässä ja niistä keskustelu
  • Uradeitti-harjoitus ajatusten herättelijänä myös sukupuoliteemaan
 2. Tietoisesti toimiminen
  • Turvallisemman tilan periaatteiden läpikäynti ja hyväksyntä
  • Monipuolinen kuvitus esitysmateriaalissa
  • Huomio omiin sanavalintoihin
  • Sukupuolinäkökulman esiinnostaminen keskusteluissa ja kysymyksissä
 3. Voimaannuttaminen
  • Vuorovaikutukseen ja vertaistukeen kannustaminen yhteyksiä luomalla
  • Esikuvan tarjoaminen tekniikan alan naisen uratarinan muodossa
  • Harjoitus itsetuntemuksen lisäämiseksi, huomio omiin vahvuuksiin
  • Valmennus työnhakuun (TEK)
  • Taitoposteri-harjoitus osaamisen ja motivaation sanoittamiseksi

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua