Tasa-arvoisesti uralle

Taitoposteri: mielikuvaharjoitus ja osaamisen sanoittaminen

Taitoposteri: mielikuvaharjoitus ja osaamisen sanoittaminen

Harjoituksen tarkoituksena on mielikuvan avulla tehdä näkyväksi ja sanoittaa omaa motivaatiotaan ja taitojaan. Ohjattu itsenäinen työskentely soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, ja ryhmätoteutuksessa voidaan käyttää myös parikeskustelua. Harjoituksen tuotoksena osallistujalla on posteriksi koottu kokoelma taidoistaan ja motivaatiostaan työnhaussa hyödynnettäväksi. 

Syntyhistoria

Taitoposteriharjoitus on kehitetty osana NAU!-hankkeessa järjestettyä Ura-ajatushautomo-ryhmäohjauskokonaisuutta. Teemat perustuvat opiskelijoilta kerättyihin tarpeisiin ja toiveisiin sekä Duunitorin kyselyyn, jonka mukaan työnantajien rekrytointipäätöksiin vaikuttaa eniten työntekijän työtehtävää kohtaan osoittama motivaatio ja kolmanneksi eniten erityistaidot. Nämä ovat abstrakteja asioita, joiden sanoittamista tehtävässä harjoitellaan.

Käyttö

Taitoposteri on suunniteltu toteutettavaksi uraohjaustapaamisten sarjan loppupuolella, jolloin se auttaa kokoamaan aiempien harjoitusten avulla jäsennettyjä ajatuksia omasta motivaatiostaan ja taidoistaan. Jos teemat ovat osallistujille uusia, kannattaa aikaa varata enemmän ja antaa virikkeitä ajatuksille. Vaikka tehtävä on suunniteltu toteutettavaksi ryhmässä, voi Taitoposterin hyvin täyttää myös itsenäisesti liitteistä löytyvien videoiden avulla. Materiaalia saa käyttää ja muokata CC-BY-SA periaatteiden mukaisesti. Materiaalia käytettäessä edellytetään, että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät joko esityksen sisällössä tai lähdeviitetiedoissa.

Valmistautuminen

Osallistujille jaetaan vähintään A4-kokoinen posterin pohja (tyhjä kartonki), kahdenvärisiä post-it-lappuja sekä tarvittaessa kynät. Mielikuvia herättävää kehyskertomusta ja ohjeistusta varten valmistellaan Powerpoint-esitys tai muu esitystapa. Liitteenä olevassa Powerpoint-esityksessä on kuvattu harjoituksen kulku ja kunkin dian alla olevassa muistiinpanokentässä on lisäohjeita toteutukseen.

Toteutus

Mielikuvaharjoituksessa ohjaaja lukee ääneen lyhyen kehyskertomuksen, joka virittelee osallistujat ajattelemaan ihannetyötään ja asioita, joissa on hyvä. Kertomuksesta nostetaan esiin motivaatio ja taidot, jotka tyypillisesti ovat työnantajan arvostamia asioita ja joihin harjoituksessa paneudutaan tarkemmin.

Alustuksen jälkeen osallistujat voivat ensin keskustella aiheista parin kanssa ja sen jälkeen kirjata ylös omat vastauksensa. Lähitoteutuksessa suositeltavaa on kirjoittaa aina yksi ajatus post-it-lapulle, ja lappuja voi sitten järjestellä omalle posterilleen. Koska jokainen rakentaa omaa posteriaan, sama idea toimii myös etätoteutuksessa, mutta posterin täyttämiseen voi antaa myös sähköisen vaihtoehdon, kuten Flinga Whiteboard.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua