Tasa-arvoisesti uralle

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun sykli

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun sykli

Syntyhistoria

Suunnittelusykli kuvaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan liittyviä vaiheita, tehtäviä ja rooleja. Sykli on luotu Haaga-Helian syksyllä 2020 aloitetun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisen pohjalta. Haaga-Helia uudisti suunnitelmansa noin yhdeksän kuukautta kestäneen työskentelyn aikana ja uusi suunnitelma näki päivänvalon keväällä 2021. Koska saimme suunnittelutyöstä varsin hyviä kokemuksia, olemme tehneet siitä tällaisen tiivistetyn prosessikaavion, josta selviää työskentely vaihe vaiheelta.

Käyttö

Sykli on jaettu kuuteen eri vaiheeseen, joista ensimmäinen on valmisteluvaihe. Valmistelussa päätetään ketkä työhön osallistuvat ja sitoutuvat sekä työn alustava aikataulu. Tärkeää on muodostaa yhteinen käsitys siitä, mihin työskentelyllä pyritään. Toinen vaihe on suunnitteluvaihe, jossa päätetään lopullinen projektisuunnitelma roolituksineen. Kolmannessa työskentelyvaiheessa tarkastellaan aiempia selvityksiä, tehdään uusia ja kartoitetaan edellisen kauden onnistumiset ja mahdolliset kehityskohteet. Tässä vaiheessa myös suunnitelman rakenne muotoutuu. Neljännessä vaiheessa päätetään tulevan kauden toimenpiteet ja tavoitteet sekä viimeistellään suunnitelma johdolle hyväksyttäväksi. Lisäksi laaditaan suunnitelman toimeenpanolle viestintä- ja markkinointisuunnitelma. Viidesvaihe on toimeenpanoa ja kuudes vaihe merkitsee sitä, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen on jatkuvaa toimintaa eli seuraavan toimintakauden suunnittelua alkaa lähes välittömästi uuden suunnitelman tultua voimaan.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua

Rekrytointia koskeva lainsäädäntö

Tietopakettiin on koottu rekrytointia koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö. Rekrytointeja tekevä työnantaja tai rekrytointiin osallistuvat henkilökunnan jäsenet voivat paketin avulla tarkistaa, että ovat huomioineen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä koskevat velvoitteet ja syrjinnän kiellot.

Lue lisää ›