Tasa-arvoisesti uralle

Tämän sivuston tavoitteena on tukea kaikkien sukupuolien tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Tarjoamme tutkittua tietoa sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta, sekä hankkeen edetessä työkaluja yhdenvertaisemman opiskelupolun ja työelämän rakentamiseen tekniikan alalla. Tuotamme sivustoa viiden ammattikorkeakoulun, kolmen yliopiston ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteisessä NAU! -hankkeessa.

Tekniikan alan koulutuksen aloittaneiden naisten osuus Pohjoismaissa

0 %
Suomi
0 %
Ruotsi
0 %
Tanska
0 %
Norja
0 %
Islanti
Alan valinta

Monipuoliset mielikuvat haastavat perinteisiä alavalintoja

Nau-hanke tapasi Hankenilla väitöskirjatutkijana työskentelevän Inkeri Tanhuan, ja keskustelimme alanvalinnasta. Inkeri tutkii koulutusvalintojen sukupuolittuneisuutta risteävät erot huomioiden. Hän oli myös mukana äskettäin päättyneessä Segli-hankkeessa, jossa työstettiin keinoja koulutuksen segregaation purkamiseen. 

Lue lisää ›

Tukea uralle

Miten luodaan parhaat edellytykset kaikille sukupuolille aloittaa uransa turvallisesti ja samoista lähtökohdista myös miesenemmistöisillä aloilla? Tietoa ja työkaluja tasa-arvoiseen opetukseen ja ohjaukseen ja tukeen uran alkuvaiheilla.

Tasa-arvon haasteet

Onko tasa-arvo jo valmis? Lue lisää, minkälaisia eroja sukupuolten välillä on tekniikan alalla esimerkiksi työllistymisessä, osallisuuden kokemuksissa, palkkauksessa ja uralla etenemisessä.

Inklusiivinen kulttuuri

Työkaluja ja tietoa eri sukupuolille yhdenvertaisten organisaatioiden ja toimintatapojen rakentamiseen tekniikan alalla.

Tietoa NAU-hankKeesta