Tasa-arvoisesti uralle

Rekrytointia koskeva lainsäädäntö

Rekrytointia koskeva lainsäädäntö

Tietopakettiin on koottu rekrytointia koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö. Rekrytointeja tekevä työnantaja tai rekrytointiin osallistuvat henkilökunnan jäsenet voivat paketin avulla tarkistaa, että ovat huomioineen rekrytointia suunnitellessaan ja toteuttaessaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä koskevat velvoitteet ja syrjinnän kiellot. Lakipakettia voi hyödyntää myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa taustoittaakseen lainsäädännöllisillä velvoitteilla niitä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisääviä toimenpiteitä, joita työyhteisössä aiotaan toteuttaa henkilöstön moninaisuuden lisäämiseksi.

Syntyhistoria

Lakipaketti on koottu Tampereen yliopiston NAU!-hankkeessa osana Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus rekrytoinnissa -henkilöstökoulutusta, jossa oli puheenvuoroja mm. rekrytoinnin prosesseista, tasa-arvotoimista, tiedostamattomista ajatusvinoumista ja keinoista lisätä monimuotoisuutta rekrytoinnissa. Lakipaketti toimitettiin koulutukseen osallistuneille itseopiskelumateriaaliksi. Pakettiin on sisällytetty myös epäviralliset, englanninkieliset käännökset suomenkielisistä laeista helpottamaan kaksikielistä työskentelyä. Paketin loppuun on koottu lähteistö, jonka perusteella paketti on koottu. Lakimies on tarkastanut paketin sisällön.

Käyttö

Paketista löytyy linkit Finlex-palveluun, josta lait löytyvät kokonaisuudessaan. Dioille on koottu kustakin laista ne pykälät, jotka koskevat rekrytointia. Lisäksi keltaisella korostusvärillä on merkitty rekrytoinnissa huomiotavia kohtia. Tulkinta- ja tarkentavat kysymykset tulee ohjata lakimiehille.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua

Diversity Nuggets -videot

Diversity Nuggets -videot ovat lyhyitä animaatioita, jotka avaavat keskeisiä yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen liittyviä käsitteitä. Videoita voi käyttää joko kokonaisuutena tai yksittäin osana erilaisia koulutusmateriaaleja.

Lue lisää ›