Tasa-arvoisesti uralle

Verkkokurssi: Boost your career – Career planning and working life skills

Verkkokurssi: Boost your career – Career planning and working life skills

Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hankkeessa (ESR, S21952) Jamkin hanketoimijat työstivät keväällä 2021 ammattikorkeakoulunsa opiskelijoilla kyselyn tasa-arvoisesta siirtymisestä työelämään tulosten perusteella tuotettiin tarvelähtöisesti tietyt teemat yhteen kokoava, opintojen loppupuolella sijoittuva ja työelämälähtöinen, pakollisiin opintoihin lukeutuva verkkokurssi Boost your career! Career planning and working life skills (2 op). Tämä materiaali sisältää tuon Moodle-alustalla olevan verkkokurssin sisällön esittelyn.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua