Tasa-arvoisesti uralle

10 keinoa vertikaalisen segregaation vähentämiseen

10 keinoa vertikaalisen segregaation vähentämiseen

Kalvosarja 10 keinoa vertikaalisen segregaation vähentämiseen on tietopaketti, johon on koottu konkreettisia vinkkejä sukupuolen mukaisen eriytymisen vähentämiseen organisaatioissa. Keinot segregaation purkamiseksi on pyritty esittämään helposti muistettavina ja hahmotettavina huoneentaulu-tyyppisinä vastauksina kysymykseen “Miten urakehityksen ja uravalintojen eriytymistä voi vähentää?” Soveltuu kokoavaksi muistilistaksi tilaisuuteen, jossa osallistujilla on jo paljon tietoa vertikaalisesta segregaatiosta ilmiönä, mutta voi käyttää myös laajemman esityksen pohjana yleisöille, joille teema on vielä vieraampi.

Syntyhistoria

Kalvosarja on koottu NAU! hankkeessa tehdyn taustakartoitusten ja kirjallisuuskatsausten pohjalta. Sitä käytettiin ensimmäisen kerran osana korkeakoulujen henkilöstölle suunnattua Unconscious bias -koulutusta, tavoitteena konkretisoida helposti ylätasolle jäävää problematiikkaa ja luoda koulutuksen osallistujille ajatuksia ja näköaloja siihen, miten he voivat omassa työssään ja työyhteisössään vaikuttaa segregaatioon.

Käyttö

Kalvosarjaa saa vapaasti muokata CC-BY-SA periaatteiden mukaisesti. Kalvosarjaa käytettäessä edellytetään, että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät esityksen sisällössä tai lähdeviitetiedoissa. Kalvojen muistiinpanosivulta löydät taustatietoja ja linkkejä kyseiseen kalvoon liittyvään taustamateriaaliin.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua