Tasa-arvoisesti uralle

Opiskelijatutkimus paljastaa palkkaeroja koulutusalojen ja sukupuolten välillä

Opiskelijatutkimus paljastaa palkkaeroja koulutusalojen ja sukupuolten välillä

TEKin opiskelijatutkimuksen perusteella tietojenkäsittelytieteen opiskelijat tienaavat parhaiten. Mitä muuta löytyy, kun opiskelijoiden palkkoja tarkastellaan vuoden 2020 datasta tehdystä visualisoinnista?

Yllätyin, kun vertailin koulutusaloja: tietojenkäsittelytieteen opiskelijoilla on korkeimmat mediaanipalkat. Emme ole aikaisemmin vertailleet opiskelijoiden palkkoja tällä tavalla, mutta esimerkiksi TEKin palkkatilastoissa tietojenkäsittelytieteilijöiden palkat eivät pistä silmään.

Kerron esimerkin: 121–160 opintopistettä suorittaneilla tietojenkäsittelyn opiskelijoilla mediaanipalkka viime vuonna oli 2 300 €/kk ja yli 200 opintopistettä suorittaneilla 2 635 €/kk. Palkka oli korkeampi kuin DI-tutkintoa opiskelevilla tietotekniikan ja tietoliikenteen opiskelijoilla, joiden vastaavat luvut olivat 2 140 €/kk ja 2 595 €/kk. Lähimmäs pääsevät rakennustekniikan DI-opiskelijat, joiden vastaavat palkat olivat 2 265 €/kk ja 2 600 €/kk.

Kuvassa näkyy tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden palkkojen jakautuminen opintopisteittäin.
Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat, kuvakaappaus TEKin opiskelijatutkimuksen 2020 visualisoinnista

Löysin toisenkin yllätyksen palkoista: naisopiskelijoiden palkat ovat miesten palkkoja alempia. Kun tarkastellaan kaikkia koulutusaloja, naisten mediaanipalkka oli 2 000 €/kk (121–160 opintopistettä) ja 2 300 €/kk (201+ opintopistettä). Miehillä vastaavat luvut olivat 2 150 €/kk ja 2 500 €/kk. Valmistumista lähestyvän naisen euro tekniikan alalla on siis 92 senttiä.

Onko naisten ja miesten palkkaero sittenkään yllätys? Siinä mielessä kyllä, että naisten ja miesten palkkaerojen merkittävin selitys on horisontaalinen segregaatio eli sijoittuminen eri aloille – naiset hoivaan ja koulutukseen, miehet tekniikan aloille. Nyt kuitenkin puhutaan samoja tekniikan aloja opiskelevista naisista ja miehistä. Myöskään muut palkkaeroon vaikuttavat tekijät, kuten naisten perhevapaat, tuskin vaikuttavat kaksikymppisten palkkoihin. Tulos on kuitenkin, valitettavasti, linjassa työmarkkinatutkimuksen tulosten kanssa.

Selittäisikö palkkaeroja tekniikan alojen sisäisen segregaatio – naiset arkkitehtuurin ja prosessitekniikan opiskelijoita, miehet kone- ja tietotekniikan? Tarkastellaanpa parhaiten palkattuja eli aikaisemmin mainittuja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita. Heistä yli 200 opintopistettä suorittaneilla naisilla (n = 53) mediaanipalkka oli 2 450 €/kk, miehillä (n = 120) peräti 2 900 €/kk. Palkkaero naisten ja miesten välillä onkin koulutusaloista suurin – naisen euro on vain 84 senttiä. Vastaajien määrä ei ole tässä ryhmässä suuri, mutta silti moinen ero ihmetyttää.

Palkkoihin vaikuttavat objektiivisten seikkojen (kuten tehtävien vaativuuden ja työkokemuksen määrän) lisäksi myös käsitykset ja uskomukset, jotka voivat olla stereotyyppisiä ja vinoutuneita. Monien tutkimusten mukaan naisen voi olla vaikeaa olla uskottava miehiseksi koetuilla tekniikan aloilla.

Teksti on alunperin julkaistu TEKin blogissa 15.2.2021

Susanna Bairoh

Susanna Bairoh on TEKin tutkimuspäällikkö.

Piditkö artikkelista? Jaa se muillekin!

Saattaisit pitää myös näistä artikkeleista

LUT-yliopiston uratarina: Suvi Eväkoski

Suvi Eväkoski työskentelee program managerina Normet Groupilla, joka valmistaa laitteita, erilaisia kemikaaliratkaisuja sekä varaosamyyntiä kaivosteollisuuteen. Eväkoski opiskeli ensin materiaali- ja puutekniikan insinööriksi, jonka jälkeen hän opiskeli diplomi-insinööriksi konetekniikalta.

Lue lisää ›