Tasa-arvoisesti uralle

Palkkaerot pienenevät, mutta eivät häviä

Palkkaerot pienenevät, mutta eivät häviä

Vähättelevät asenteet näkyvät palkkaerona

Diversiteetti tekniikan alalla -tutkimuksen mukaan sukupuolen merkitystä vähättelevät asenteet ja vallitseva maskuliininen kulttuuri estävät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tekniikan aloilla. Naisten pienempi palkka samasta työstä on yksi konkreettisimmista merkeistä, että tasa-arvo ei edelleenkään toteudu.

 

Miksi naisten palkka on pienempi kuin miesten?

Tutkimuksen perusteella naisten ja miesten välistä palkkaeroa selittää osittain se, että naisten osuus ylemmissä toimiasemissa on pienempi kuin miesten, mutta myös samoissa tehtävissä toimivien naisten ja miesten palkoissa on eroa.

Naiset työllistyvät miehiä useammin asiantuntijatehtäviin ja julkiselle sektorille. Ylimmän johdon ja keskijohdon tehtävissä esimerkiksi teollisuudessa miehiä taas on suhteellisesti enemmän. Tämä näkyy luonnollisesti myös naisten ja miesten mediaanipalkoissa – asiantuntijatyöstä valtiolla maksetaan harvoin yhtä paljon kuin johtotehtävistä yksityisellä sektorilla. Palkoissa on eroa kuitenkin silloinkin, kun tehtävä vakioidaan. Esimerkiksi teollisuudessa ylimmän johdon tehtävissä toimineiden miesten mediaanipalkka vuonna 2018 oli 8350 euroa ja naisten 7120 euroa, eli palkkaero ei selity pelkästään erilaisilla tehtävillä.

TEKin tutkimusten perusteella selittämätön palkkaero tekniikan alan korkeakoulutetuilla on noin 5 prosenttia eli naiset ansaitsevat keskimäärin 95 prosenttia miesten palkasta, kun muut vaikuttavat tekijät kuten toimiasema, sektori, tehtävä, koulutusala ja yliopisto on vakioitu.

Palkkaeroihin puututaan vaihtelevasti

Keskimäärin palkkaerot ovat vuosien myötä kaventuneet. Kun naisen euro TEKin jäsenten keskuudessa on vielä vuonna 2008 ollut keskimäärin 84 senttiä, se oli vuonna 2018 jo 88 senttiä. Vaikka siis parannustakin tapahtuu, kehitys ei ole yhteneväistä eri aloilla. Esimerkiksi yliopistoissa tekniikan alan palkkaerot eivät tutkimuksessa tarkasteltujen aineistojen perusteella ole 2008–2018 tasoittuneet ollenkaan, vaan päinvastoin lisääntyneet.

Tutkimuksen mukaan yksityisellä sektorilla tehdään säännöllisimmin palkkakartoituksia, joiden tarkoituksena on huomata ja poistaa perusteettomia palkkaeroja. Esimerkiksi Nokia palkkasi riippumattoman konsulttiyhtiön selvittämään, missä yrityksessä oli perusteettomia palkkaeroja, ja vuoteen 2019 mennessä perässä laahanneisiin palkkoihin oli tehty korotukset. 90 % selvityksen tuloksena korotetuista palkoista oli naisten palkkoja.

 

MIESTEN JA NAISTEN MEDIAANIPALKAT TOIMIASEMITTAIN YKSITYISELLÄ SEKTORILLA
Lähde: Tekniikan Akateemiset TEKin Työmarkkinatutkimus 2018
Miehet Naiset ”Naisen euro”
Teollisuus
Johto 8350 7120 85 %
Keskijohto 5580 5194 93 %
Asiantuntijat 4512 4120 91 %
Suunnitteluala
Johto 7000 6795 97 %
Keskijohto 5280 5020 95 %
Asiantuntijat 4093 3860 94 %
Muu yksityinen sektori
Johto 8020 7520 94 %
Keskijohto 5890 5400 92 %
Asiantuntijat 4760 4300 90 %

 

TEKin Diversiteetti tekniikan alalla –tutkimushankkeessa tasa-arvon toteutumista tarkasteltiin kolmen näkökulman kautta; palkkaerot miesten ja naisten välillä, urakehitys keskijohdosta ylempään johtoon sekä johtotehtäviin rekrytointi. Lisäksi selvitettiin, miten tärkeinä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pidetään tekniikan alojen työpaikoilla ja miten niiden toteutumista seurataan.

Lue lisää 2019 ilmestyneestä koko tutkimuksen kattavasta Valitaanko pätevä vai nainen –raportista.

tai TEK-lehden jutut aiheesta:

Palkkaero kasvaa matkalla johtoon

Ura nousuun kolmella k:lla

Miehet ja naiset suosivat miestä 

Piditkö artikkelista? Jaa se muillekin!

Saattaisit pitää myös näistä artikkeleista

LUT-yliopiston uratarina: Suvi Eväkoski

Suvi Eväkoski työskentelee program managerina Normet Groupilla, joka valmistaa laitteita, erilaisia kemikaaliratkaisuja sekä varaosamyyntiä kaivosteollisuuteen. Eväkoski opiskeli ensin materiaali- ja puutekniikan insinööriksi, jonka jälkeen hän opiskeli diplomi-insinööriksi konetekniikalta.

Lue lisää ›