Tasa-arvoisesti uralle

Haaga-Helian tasa-arvotyö otti ison hypyn eteenpäin

Haaga-Helian tasa-arvotyö otti ison hypyn eteenpäin

Haaga-Helian uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tuli voimaan kesäkuun alussa. Koko lukuvuoden kestänyt työ toteutettiin ensimmäistä kertaa yhteisöllisenä, moniammatillisena ja monimenetelmällisenä prosessina.

Suunnitelma on sisällöllisesti laaja, koska se kattaa neljä lakisääteistä näkökulmaa: tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain, toiminnallisen eli opiskelua koskevan sekä henkilöstöpoliittisen. Suunnitelmat haluttiin yhdistää, koska toimintaympäristöömme kuuluvat niin opiskelijat kuin henkilökuntakin eikä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita ei ole järkevää, tai edes mahdollista, erottaa toisistaan.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön jatkuvuus varmistetaan suunnitelmien säännöllisellä päivittämisellä. Päivittäminen tarkoittaa edellisen kauden toimenpiteiden toteutumisen arviointia, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen laaja-alaista selvittämistä sekä sen perusteella asetettavia uusia tavoitteita toimenpiteineen.

Miten on hyvä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tehty?

Suunnitelma toteuttamiseksi perustettiin moniammatillinen työryhmä, jossa oli jäseninä laatupäällikkö, henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja, työsuhdepäällikkö, suunnittelija laatutiimistä, opiskelijakunta Helgan kaksi edustajaa ja Naiset tasa-arvoisesti uralle NAU! -hankkeesta kaksi jäsentä.

  • Syyskuussa 2020 laadimme yksityiskohtaisen projektisuunnitelman aikatauluineen ja vastuineen. Se sisälsi edellisen kauden tavoitteiden toteutumisen selvittämistä sekä tutustumista erilaisiin suunnitelmakaudella tehtyihin selvityksiin ja tutkimuksiin.
  • Lisäksi laadimme syksyllä 2020 opiskelijoille tasa-arvokyselyn. Toteutimme korkeakoulumme psykiatrisen sairaanhoitajan, oppilaitospastorin ja psykologin ryhmähaastattelun sekä kolmen opettajan ja neljän opiskelijan teemahaastattelut.
  • Tutustuimme muiden korkeakoulujen suunnitelmiin ja erilaisiin raportteihin ja suosituksiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Näiden pohjalta laadimme suunnitelman rakenteen ja sisällysluettelon, jotka hyväksyttiin Haaga-Helian johtoryhmässä joulukuussa 2020. Sisällön kirjoittamisen vastuut jaoimme aihealueittain ryhmän jäsenille.
  • Kirjoitustyö alkoi tammikuussa ja tekstien tuli olla valmiina maaliskuun lopussa pidettävään työpajaan mennessä.
  • Maaliskuun lopussa järjestimme työpajan yhdessä henkilöstön edustajien, työsuojeluvaltuutettujen ja opiskelijakunta Helgan edustajien kanssa. Työpajassa jakauduimme ryhmiin sisällön teemojen mukaisesti ja kävimme läpi alustavat tavoitteet ja toimenpiteet, jotka hioimme lopulliseen muotoonsa. Lopulliset tekstit toimitimme viestintätiimille taitettavaksi ja käännettäväksi englannin kielelle.
  • Lopullinen suunnitelma esiteltiin johtoryhmälle hyväksyttäväksi toukokuussa. Uusittu suunnitelma on julkaistu kesäkuussa ja sen voi lukea täältä.

Työn jatkuvuus varmistetaan viestinnällä ja koulutuksella

Miten toimimme jatkossa, jotta suunnitelma ei jäisi pelkäksi tekstiksi? Myös OKM:n korkeakoulujen tasa-arvotyötä koskevassa arvioinnissa kaivataan suunnitelmiin selkeää konkretiaa ja toimeenpanoa. Suunnitelma on strateginen asiakirja ja työväline, joka ohjaa toimintaamme eri tasoilla. Sen toteutumisen varmistamiseksi olemme laatineet viestintä- ja markkinointisuunnitelman yhteistyössä opiskelijakunta Helgan kanssa.

”Haluamme pitää teemaa esillä jokapäiväisessä työssä.”

Viestintäsuunnitelma sisältää muun muassa tiedottamista, blogikirjoituksia, keskustelutilaisuuksia, huomioinnin uuden henkilöstön perehdytyksessä sekä podcasteja. Haluamme pitää teemaa esillä jokapäiväisessä työssä.

Taustalla tasa-arvolaki ja nykytilanteen puutteet korkeakouluissa

Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tuli syksyllä 2020 päivitysvuoroon. Päivittämistä vauhditti yllä mainittu OKM:n arviointiraportti, jossa oli arvioitu korkeakoulujen suunnitelmien laatua sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä suunnitelmien avulla. Raportissa todettiin, että vain neljän suomalaisen ammattikorkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma täytti lain kriteerit.

Suunnitelmissa ja niiden toimeenpanossa on vielä paljon parannettavaa. Myös kansainvälisissä vertailuissa on todettu, että tasa-arvon edistyminen on hidastunut ja jopa pysähtynyt. Tässä yhteydessä totesimme, että haluamme Haaga-Heliassa toimia edelläkävijöinä.

Ongelmana on, että opiskelijat ovat varsin kehnosti perillä oppilaitosten tai omien työpaikkojensa tasa-arvosuunnitelmista. Tasa-arvobarometristä selviää, että vain 14 prosenttia opiskelijoista tietää, että oppilaitoksella on tasa-arvosuunnitelma. Lisäksi kolmasosa opiskelijoista kokee, että opetusmateriaaleissa esiintyy stereotyyppisiä käsityksiä miesten ja naisten rooleista. Mikäli suunnitelmista ei tiedetä, ei osata myöskään vaatia tasa-arvon edistämistä. Huolimatta olemassa olevista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista korkeakouluissa ei tunnisteta riittävän hyvin erityisryhmien positiivisen erityiskohtelun tarvetta.

 

Haaga-Helian NAU-hankkeen projektiryhmään kuuluvat Pirjo Aura, TKI-asiantuntija, Merja Drake, yliopettaja ja NAU-hankkeen Haaga-Helian projektipäällikkö, Päivi-Katriina Juutilainen, yliopettaja sekä Liisa Vanhanen-Nuutinen, yliopettaja. Alkuperäinen teksti on julkaistu Haaga-Helian eSignals -blogissa 21.6.2021. 

 

 

Tervetuloa keskustelemaan lisää tasa-arvosuunnittelusta 30.11. NAU-hankkeen koulutustilaisuuteen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussunnitelma pähkinänkuoressa.

Merja Drake ja Päivi-Katriina Juutilainen

Piditkö artikkelista? Jaa se muillekin!

Saattaisit pitää myös näistä artikkeleista